Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Po raz kolejny w naszym życiu stajemy wokół wielkiej Tajemnicy Bożego Narodzenia. Jedyny Syn Ojca przychodzi na świat, by stać się „Bogiem z nami – Emmanuelem”. W świetle Tajemnicy Wcielenia przypominamy sobie prawdę o bezgranicznej miłości Boga, który daje wszystko dla zbawienia człowieka. Radością płynącą z tego zbawczego wydarzenia chcemy się wspólnie dzielić.

Niech obecność Nowonarodzonego Chrystusa wśród nas będzie okazją do tego, by rozproszyć ciemności grzechu, dać większą nadzieję oraz jeszcze bardziej rozbudzić wiarę.

Niech Nowy Rok 2020 stanie się czasem, w którym Jezus będzie obecny w Waszym, Drodzy Parafianie, życiu, aby nieustannie je przemieniać i napełniać swoim pokojem.

 

Ks. Proboszcz Ryszard Tomczak