Stare Dzieduszyce Kościół Narodzenia NMP

  W monografii biskupstwa lubuskiego odnotowano zapis o istnieniu w roku 1405 na tych tereniach parafii. Pierwsza informacja o budynku kościoła pochodzi z 1693 roku. Znana z opisu z 1833 r. bryła kościoła była obiektem drewnianym, bez wieży. Kościół ten stał na wschodnim skraju wsi, przy drodze do Lubna. Został zniszczony około 1870 r. Pod koniec XX wieku istniały na tym terenie relikty przykościelnego cmentarza, zamienionego potem na budowlaną działkę. Dostrzec można związek kościoła z niemieckim pokoleniem nowomarchijskiej szlachty z Sosen – von Klitzing. Dobra w Dzieduszycach zakupił w roku 1816 rotmistrz Lebrecht von Klitzig, przybyły z okolic Berlina. Rodzina Klitzingów poleciła opracowanie nowego kościoła wybitnemu architektowi berlińskiemu, Martinowi Gropiusowi. Protestancką świątynię zbudowano 1870 roku z palonej cegły w stylu neogotyckim, w miejsce szachulcowej, z roku 1693. Została zbudowana na planie prostokąta z salowym wnętrzem, wydzielonym prezbiterium, otwartą więźbą dachową. Jest to kościół jednonawowy, wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, z wydzielonym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, do którego przylegają z obydwu stron trójboczne aneksy: z zakrystią od strony zachodniej i kwadratową wieżą. Świątynia pokryta jest dachówką: zakładkową – dach korpusu oraz zakrystii, karpiówką, układaną na tzw. koronkę – dach prezbiterium oraz bocznych aneksów. Wieża pokryta jest spiczastym, wielobocznym hełmem pokrytym blachą cynkową. Wnętrze kościelnej nawy przykryte jest dekoracyjną, otwartą więźbą dachową; jest otynkowane i pomalowane. Ściany posiadają podziały pilastrowe i zwieńczone są fryzem arkadowym; posiadają ostrołukowe wnęki, w których umieszczone są małe ostrołukowe okna. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z okresu po II wojnie światowej. Z czasów budowy pochodzi jedynie zachodnia empora oraz ławki o cechach neogotyckich. W krajobrazie wioski kościół zaznacza się smukłą sylwetką wieży i ceglanym korpusem, został zbudowany na zachodnim skraju wsi, przy drodze do Sosen. Początkowo należał on do luterańskiej parafii w Tarnowie.

Po II wojnie światowej należał do parafii w Pyrzanach. W dniu 23 czerwca 1946 r. proboszcz pyrzańskiej parafii, ks. Michał Krall, dokonał przemianowania kościoła z luterańskiej na katolicką pod wezwaniem „NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY”. W 1947 roku kościół w Dzieduszycach Starych został przyłączony do parafii w Pyrzanach. Od 1988 roku dzieduszycki kościół obsługują kapłani z Witnicy.

W latach 1992-94 przeprowadzono remont kościoła. Przełożono pokrycie dachowe, założono nowe okna witrażowe, położono nową instalację elektryczną, oświetlenie, nagłośnienie, rozebrano w kościele salkę katechetyczną, dobudowano nową zakrystię. W ostatnich latach położono nową posadzkę w kościele, wymalowano kościół i zamontowano nowe ogrodzenie wokół kościoła (ArDRem). „Spiritus movens” (duch ożywiający) remontów obiektów kościelnych jest Zygmunt Wilk, rolnik z Dzieduszyc Starych. W panoramie Dzieduszyc Starych w 1999 roku pojawiają się kolejno szyby wiertnicze Przedsiębiorstwa Poszukiwań Złóż Ropy i Gazu „Diament” – Dzieduszyce I, II, III. Odkryto pokłady ropy naftowej. W 2004 roku została uruchomiona kopalnia ropy naftowej, którą eksploatuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa – Oddział w Zielonej Górze.

Odpust w Dzieduszycach Starych – 8 września.

Uroczystość odpustową odprawia się w niedzielę najbliższą 8.09.

Liczba mieszkańców – 221