KOMITET  BUDOWY  POMNIKA  ŚP. KS. PRAŁATA  JÓZEFA  BIELAKA.

 Skład komitetu:

 1. Aloksa Grażyna
 2. Błażków Jarosław – Przewodniczący
 3. Burzyński Robert
 4. Czarnuch Zbigniew
 5. Faściszewski Franciszek
 6. Janowicz Ewa
 7. Kuderska Katarzyna
 8. Mazurek Anna
 9. Rękas Mateusz
 10. Józefa Bonder
 11. Barbara Hołubowska
 12. Ks. Tomczak Ryszard
 13.  + Zabłocki Andrzej – Honorowy Przewodniczący

 

W dniu 5 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie komitetu, który zajmuje się urzeczywistnieniem pomysłu budowy pomnika Ks. Józefa Bielaka – Dobrego Duszpasterza.

Komitet w składzie: Ks.Prałat Ryszard Tomczak, Zbigniew Czarnuch, Grażyna Aloksa, Franciszek Faściszewski, Mateusz Rękas, Katarzyna Kuderska, Jarosław Błażków, Ewa Janowicz, Robert Burzyński, Józefa Bonder i Andrzej Zabłocki dokonał otwarcia trzech ofert konkursowych artystów:

– Zofii Bilińskiej, Andrzeja Moskaluka, Michała Bajsarowicza.

 

 

Wiemy już, że koszt rzeźby – modelu do odlewu w brązie, wyniesie ok. 20 000 zł brutto.

Zebrani postanowili, że ostateczna decyzja o wyborze artysty rzeźbiarza zapadnie w dniu 18 kwietnia, a więc po dwóch tygodniach konsultacji z wiernymi w kościele, gdzie projekty rzeźby zostaną wyeksponowane.

Komitet postanowił także o rozpoczęciu szerokiej akcji propagującej ten szczytny pomysł. Zdecydowano także o lokalizacji pomnika oraz o sposobach zbiórki pieniędzy.

Podajemy poniżej nr rachunku bankowego Towarzystwa Przyjaciół Witnicy, na który można wpłacać darowizny na pomnik Ks.Bielaka, z dopiskiem „Dobry Duszpasterz”:

GBS Barlinek Oddział w Witnicy 51 8355 0009 0115 4687 2000 0001

 

 

 

Na Plebanii w dniu 18 kwietnia spotkał się społeczny komitet budowy pomnika Ks. Józefa Bielaka .

 

Zebrani postanowili ostatecznie, że artystą, który wykona projekt modelu pomnika, będzie gorzowski rzeźbiarz pan Michał Bajsarowicz. Taka też była wola i wybór wiernych, którzy głosowali w kościele i w internecie.

Cieszymy się bardzo, że ten etap naszych prac mamy już za sobą .Teraz czas na kwestowanie i dalszą zbiórkę pieniędzy. Tu możemy się pochwalić, że stan naszego konta to kwota 11 200 zł. Wsparły nas już takie zacne Firmy jak: Arctic Paper z Kostrzyna, Browar Witnica, Lamix Witnica, Firma budowlana Jarosława Błażkowa, Firma Alicji Aszyjczyk. W ciągu kilku dni w naszym kościele zamontowana zostanie skarbonka na datki wiernych i skrzynia na drobne metale kolorowe (miedź, cyna, mosiądz, brąz).

Mamy nadzieję, że Gmina do grudnia upora się z formalnościami prawno-geodezyjnymi dotyczącymi gruntu.

Bardzo dziękujemy za przekazywane zdjęcia Ks. Bielaka. Kolejne spotkanie Komitetu w dniu 10 maja z udziałem artysty pana Bajsarowicza. Wtedy omówimy nasze szczegółowe oczekiwania dotyczące pomnika.
Poniżej zamieszczamy tekst oferty pana Michała Bajsarowicza, będący jego pierwszą wizją naszego pomnika:

„W moim zamyśle pomnik zawiera jednocześnie subtelną dynamikę wynikającą z wrażenia ruchu prawej ręki, otwartej dłoni w geście powitania, otwarcia, bezpośred

niego kontaktu z drugim człowiekiem. Również układ głowy jest zamierzony w celu wrażenia skromności, gestu ukłonu, miłego spojrzenia na ” niższych” widzów (dzieci). W rzeźbie celowo starałem się uniknąć przesadnej ekspresji,

zbyt dużej dynamiki ze względu na sąsiedztwo pomnika Ojca Świętego, którego kompozycja jest już bardzo dynamiczna i dominująca w tej przestrzeni. Zatem dla zrównoważenia zdecydowałem o kompozycji subtelniejszej w swoim bezpośrednim wyrazie. Jeśli chodzi o podobieństwo portretowe, to wymagane będą jeszcze konsultacje (więcej fotografii, bezpośrednie rozmowy, bieżące korekty) w czasie realizacji modelu pomnika.”

Takie są założenia projektu. O dalszych naszych pracach informować będziemy Państwa na bieżąco. Bardzo prosimy o przekazywanie wiedzy o Ks. Bielaku dzieciom i wnukom. Wdzięczni też będziemy za Państwa szczodrobliwość.

Zbiórka złomu metali kolorowych na pomnik śp. Ks. Józefa Bielaka

Trwa zbiórka złomu metali kolorowych przeznaczonych na pomnik śp. Ks. Józefa Bielaka.  Każdy, kto chciałby mieć swój wkład w powstanie pomnika może przekazać różnego rodzaju zbędne przedmioty wykonane z metali kolorowych.

Z tyłu kościoła ustawiony jest pojemnik, do którego można złożyć złom, przedmioty z miedzi, mosiądzu, cyny itp. Pojemnik jest dostępny przez cały tydzień przed i po każdej Mszy Św.

Wiele osób już ofiarowało mosiężne i miedziane drobiazgi, za które bardzo dziękujemy i składamy serdeczne Bóg zapłać.

Można też przekazywać środki finansowe na konto lub do skarbonki, która została ustawiona w kościele.

Podajemy poniżej nr rachunku bankowego Towarzystwa Przyjaciół Witnicy, na który można wpłacać darowizny na pomnik Ks.Bielaka, z dopiskiem „Dobry Duszpasterz”:

 GBS Barlinek Oddział w Witnicy

51 8355 0009 0115 4687 2000 0001

Dziękujemy za ofiarność.

 

 

10 maja o godz. 19 w ogrodach przy Plebanii , odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Komitetu budowy pomnika Księdza Józefa Bielaka.

 

W spotkaniu wziął udział Pan Michał Bajserowicz  artysta rzeźbiarz z Gorzowa , który wykona model pomnika . W trakcie spotkania omówiono  detale tego przedsięwzięcia oraz oczekiwania które Komitet postawił przed rzeźbiarzem . Model pomnika wykonany będzie na początek z gliny . Tu ciekawostka glina pochodzić będzie z Witnicy ! Pan Bajserowicz zobowiązał się, że do końca czerwca wykona gliniany model a wtedy nasz Komitet odwiedzi Go w Łośnie gdzie ma swoją pracownię . Pojedziemy tam by wnieść ewentualne nasze ostatnie uwagi . Dalej to już praca w gipsie i wosku i przekazanie modelu do odlewni w Szymanowie k. Śremu .

Logistycznie przygotowujemy wszystko by 4 grudnia dokonać odsłonięcia pomnika .

A teraz kilka informacji o finansach .

Stan naszego konta to … już 16 000zł

Dodatkowo wczoraj komisyjnie przeliczyliśmy datki naszych Wiernych ze skarbonki – to kwota 1035 zł i 50 dolarów kanadyjskich.

Bardzo dziękujemy naszym ofiarodawcą a szczególnie Firmie „Witnica Metal ” pana Hendrika Merscha i Firmie „Błażków” pana Jarosława Błażkowa – dzięki Ich  hojności pozyskaliśmy dwa razy po

5 000 zł !!! Trwa też akcja zbiórki metali kolorowych . Prosimy o miedź , cynę , mosiądz , brąz . Dziękujemy także za stare zdjęcia księdza Bielaka.

Po raz kolejny już przedstawiciele społecznego Komitetu budowy pomnika księdza Józefa Bielaka spotkali się w pracowni artysty rzeźbiarza Michała Bajserowicza.

Bardzo owocne konsultacje i poprawki coraz bardziej przybliżają wizerunek ks. Bielaka.

Na naszej stronie internetowej  w galerii przedstawiamy archiwalne  zdjęcia ks. Józefa Bielaka oraz propozycje jego pomnika. Można się zapoznać i napisać swoje uwagi związane z sylwetką ks. Bielaka.

Uwagi i spostrzeżenia prosimy też przekazywać  na adres:  aeb2@wp.pl

Ostatnia propozycja wizerunku ks. Józefa Bielaka przekazana nam przez artystę rzeźbiarza Michała Bajserowicza.

 

 

Dnia 9 grudnia 2016 r. odbyło się zebranie SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA

KS. JÓZEFA BIELAKA.

Zebranie komitetu otworzył ks. Prałat Ryszard Tomczak, wspominając niedawno zmarłego Andrzeja Zabłockiego, przewodniczącego i inicjatora budowy pomnika ks. Bielaka oraz założyciela naszego Komitetu. Chwilą ciszy i wspólną modlitwą uczciliśmy pamięć zmarłego śp. Andrzeja Zabłockiego.

Członkowie Komitetu jednogłośnie wybrali na nowego przewodniczącego Pana Jarosława Błażków.

Aktualny stan prac nad pomnikiem:

– ze względu na przeciąganie się terminów związanych z procedurami geodezyjno-administracyjnymi i brak aktualnych informacji ze strony Urzędu Miasta członkowie Komitetu na swoim ostatnim posiedzeniu  w sierpniu 2016 r. odstąpili od pierwotnego terminu odsłonięcia pomnika – tj. 4 grudnia br. Natomiast pozostałe prace były kontynuowane:

–        p. Michał Bajsarowicz zgodnie z ostatnimi wskazówkami członków komitetu dokonał poprawek w przygotowywanej rzeźbie ks. Bielaka. Jest ona gotowa do ostatecznej akceptacji.

–        zakończenie prac M. Bajsarowicza styczeń/luty.

–         odlew i powierzenie prac odlewniczych, posadowienie pomnika.

–        ustalono nowy termin odsłonięcia pomnika ks. Józefa Bielaka: 25 czerwca 2017 r., w czasie odpustu w naszej Parafii oraz kolejnego festynu parafialnego. Poświęcenia pomnika dokona JE ks. Biskup Tadeusz Lityński.

Ogółem udało nam się zebrać kwotę 35.500 zł.

Oszacowano, że do sfinansowania całości prac konieczne będzie zebranie jeszcze kwoty

ok. 10.000 zł, co bardzo dobrze rokuje na pozytywne zakończenie prac naszego Komitetu.

Jest jeszcze okazja, by wspomóc budowę pomnika tego zasłużonego pierwszego witnickiego proboszcza.

Pragniemy jednocześnie podziękować wszystkim, którzy do tej pory wspomogli budowę pomnika ks. Józefa Bielaka.

 19 luty 2017. Aktualny stan prac nad pomnikiem.

W bieżącym roku Komitet spotkał się dwukrotnie 5 stycznia i 15 lutego. Działa teraz w poszerzonym składzie o osobę pani Barbary Hołubowskiej, która zajęła się sprawami budowlanymi.

Urząd Miasta przekazał Komitetowi działkę nr, 1119/4 na której zostanie usytuowany pomnik ks. Józefa Bielaka. Projekt zagospodarowania terenu został zaproponowany przez panią Joannę Stykę-Lebioda. Swoją koncepcję przedstawił też pan Mateusz Rękas.

Na lutowym spotkaniu zebrani dyskutowali nad koncepcją posadowienia pomnika, oraz zagospodarowania terenu wokół pomnika.

W ciągu najbliższych dni rzeźbiarz pan M. Bajserowicz wykona odlew z gipsu, na podstawie którego odlewnicy wykonają odlew pomnika z brązu (stop miedzi z cyną oraz innymi metalami).

W niedzielę 19 lutego Komisja zebrała się aby ostatecznie ustalić miejsce osadzenia rzeźby przedstawiającej ks. Józefa Bielaka.

Nadal prosimy o wsparcie budowy pomnika swoimi ofiarami.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wspomogli budowę pomnika ks. Józefa Bielaka.

 

Marzec 2017

Marcowe Spotkanie komitetu budowy pomnika odbyło się w pracowni artysty Michała Bajsarowicza. Pan Bajsarowicz przedstawiał ostatnie poprawki i odlany już w gipsie pomnik. Przedstawiamy kilka fotek z tego spotkania.

Maj 2017r.

Przewodniczący komitetu budowy pomnika ks. Józefa Bielaka pan Jarosław Błażków odwiedził firmę odlewniczą, która zajmuje się wykonaniem odlewu pomnika. Prace postępują w bardzo dobrym tempie i już niebawem odlew będzie gotowy. Przedstawiamy kilka fotek wykonanych przez pana Jarosława. 

 Trwają prace przy przygotowaniu miejsca posadowienia pomnika.

 

Dziękujemy za ofiary i złom przekazane na rzecz budowy pomnika ks. Bielaka. Dary te przeznaczamy na powstanie pomnika. Zdaniem zakładu odlewającego pomnik w Krakowie nie cały zebrany złom nadaje się, jako materiał na pomnik. Stąd część zebranego materiału została sprzedana, jako złom na sumę 2.400 zł. Gdyby ktoś z Parafian chciał jeszcze ofiarować środki pieniężne oraz złom, Komitet Budowy Pomnika ks. Józefa Bielaka składa serdeczne podziękowanie.

19.05.2017r.

Pomnik ks. Józefa Bielaka dotarł do Witnicy. Firma, która odlewała pomnik przywiozła oraz zamontowała na wcześniej przygotowanym miejscu.

Poniżej przedstawiamy relację z prac montażowych jednocześnie dziękując wszystkim osobom, które pomagały przy montażu pomnika. Wielkie podziękowania należą się też wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. 

Odsłonięcie pomnika ks. Józefa Bielaka 25 czerwca 2017r.