UCHWAŁA Z DNIA 28.06.2018 r.

 

Na posiedzeniu, z udziałem:

– Ks. Ryszarda Tomczaka – założyciela Fundacji ks. Józefa Bielaka

– Roberta Burzyńskiego – prezesa Fundacji

– Ewy Anny Janowicz – wiceprezesa Fundacji

 

podjęto dyskusję na temat ożywienia działalności Fundacji. Powinno się bardziej reklamować fundację i przybliżać mieszkańcom Witnicy podstawowe cele Fundacji. Opis celów statutowych Fundacji podejmie gazetka parafialna „Głos Matki” w początkowych numerach 2019 r. W związku z remontami kościołów (Mosina, Stare Dzieduszyce) winna bardziej uaktywnić się Fundacja. Następne spotkanie planowane jest na wiosnę 2019.

 

Robert Burzyński                                            Ewa Anna Janowicz

Prezes Fundacji                                              Wiceprezes Fundacji