15.09.1945 r.

  Do nowej parafii w Witnicy  włączono następujące kościoły filialne: Białcz, Dąbroszyn, Kamień Wielki, Kamień Mały, Mosina, Mościce.

W 1947 roku dołączono Białcz do parafii w Pyrzanach, a w 1948 roku Dąbroszyn do Kostrzyna Odrzańskiego. W 1959 roku kościoły w Kamieniu Wielkim, Kamieniu Małym i Mościcach weszły w skład nowej parafii w Kamieniu Wielkim.

Na mocy dekretu Biskupa Ordynariusza Józefa Michalika z dnia 9 sierpnia 1988 r. wspólnoty wiernych z Białcza i 1 września 1988 r. z Dzieduszyc Starych zostały przyłączone do witnickiej parafii.

Filialny kościół św. Krzyża   w Witnicy oraz Mosina od początku dziejów parafii, należały do witnickiej parafii.