Witnica Kościół Krzyża Świętego

  W związku powiększającą się po I wojnie światowej liczbą wiernych obrządku rzymskokatolickiego (około 90 wiernych), ks. H. J. Mlotzek z Dębna Lubuskiego wraz z grupą wiernych z Vietz (Witnica), doprowadził do budowy w 1936 r. kościoła filialnego katolickiej parafii w Dębnie, przy obecnej ul. Wiosny Ludów nr 12.

Pierwszymi parafianami byli pracownicy miejscowych fabryk, którzy w diasporze mieszkali w Witnicy. Kościół obsługiwany był przez kapłanów katolickich z Dębna Lubuskiego oraz z Gorzowa. Został wzniesiony jako budowla ceglana, otynkowana, z szerszą od korpusu fasadą i wbudowaną w nią wieżą. Posiada dwuspadowy dach w części korpusu kościoła

i czterospadowy daszek w połaci wieży, pokryty dachówką cementową. Pomimo skromnego detalu architektonicznego, zwartości bryły i lokalizacji na obrzeżu miasta, posiada określoną wartość krajobrazową i historyczną. Po II wojnie światowej, kościół został przejęty przez parafię katolicką w Witnicy, następnie poświęcony 18 maja 1947 roku, otrzymując tytuł „KOŚCIÓŁ FILIALNY POD WEZWANIEM KRZYŻA ŚWIĘTEGO”.

Od 1952 r. odprawiane są w tym kościele Msze św. z dla wiernych z okolicznych ulic. W związku z wybudowaniem obok kościoła SP nr 2, tzw. „tysiąclatki”, kilka lat później urządzono w kościele salkę katechetyczną dla dzieci z tej szkoły. Uczono w niej katechezy, aż do 1990 r. (od tego roku religię zaczęto uczyć w budynkach szkolnych).

Z dniem 1 stycznia 1991 r. kościół został wpisany jako dobro kultury narodowej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W latach 1997-1999 przystąpiono do generalnego remontu kościoła. Wymieniono całe pokrycie dachu i wieży z uszkodzonej dachówki cementowej na dachówkę ceramiczną, założono nowe rynny i rury spustowe, uzupełniono ubytki tynku wewnętrznego i zewnętrznego, położono nową instalację elektryczną, ustawiono nowy ołtarz,

wymalowano i pozłocono wnętrze oraz piękny krzyż w prezbiterium, wstawiono nowe oszklenie okien typu „ornament” oraz urządzono plac kościelny, zasadzając krzewy ozdobne i żywopłot wokół kościoła (ArDRem).

W kościele Krzyża Świętego Msze św. były odprawiane w niedzielę o godz. 13.00. Obecnie Eucharystię sprawuje się w okresie wiosenno-jesiennym w soboty (godz. 17.00) jako Msze św. niedzielne.

Odpust – 14 września. Uroczystość odpustową odprawia się w niedzielę najbliższą 14. września.