Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w 1928 roku. W encyklice „Ubi arcano” papież wyznaczył podstawowe zadanie Akcji Katolickiej, a mianowicie: budowanie państwa sprawiedliwości społecznej opartej o nauczanie Kościoła.

Akcja rozwija się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i współpracy z hierarchią kościelną. W II Rzeczypospolitej AK stała się ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Przed wybuchem II wojny, AK liczyła blisko 750 tys. członków.

W budowaniu struktur przyjęto model włoski, oparty o cztery filary: mężczyźni, kobiety, młodzież męska i żeńska. Patronem AK w Polsce jest św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla. W 1993 roku zaczęły powstawać instytuty i oddziały AK.

W dniach 20-21 listopada 1989 r. w Częstochowie wybrano zarząd; prezesem AK została Halina Szydełko. W dniu 27 listopada 1994 roku bp Adam Dyczkowski powołuje Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W dniu 12 grudnia 1994 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne AK, na której wybrano prezesa W. Drozda, v-ce – W. Piotrowskiego. Asystentem kościelnym został ks. J. Nowaczyk. Dotąd odbyło się sześć kadencji Akcji Katolickiej; w latach 1994-2014 funkcję prezesa AK pełnili: W. Drozd, S. Rzeźniczak, U. Furtak.

W dniu 3 października 2009 roku odbył się I Kongres Akcji Katolickiej naszej diecezji. Akcja Katolicka w naszej parafii powstała w 1999 r. Pierwszym asystentem AK był ks. Raba. Prezesami POAK byli: A. Ignacik, Wanda Borawska, a obecnie W. Szatkowski. POAK w Witnicy liczy 9 członków.

Członkowie AK uczestniczą w pracach AK naszej diecezji. Poza działalnością statutową członkowie AK angażują się w życie parafii: budują ołtarz na Boże Ciało, pomagają w przeprowadzeniu procesji eucharystycznych, przygotowują adoracje Najśw. Sakramentu, biorą czynny udział w Liturgii Słowa, Mszach za Ojczyznę, pomagają w rozprowadzaniu „paschalików”. AK zorganizowała pielgrzymkę do Częstochowy, Łagiewnik, Wadowic, Gietrzwałtu, Świętej Lipki, Rokitna. W dniach 20.09-19.10.2015 r. AK zorganizowała wystawę czasopism i periodyków religijnych w kościele parafialnym.

Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest Wiesław Szatkowski.

Asystentem kościelnym jest proboszcz, ks. R. Tomczak.