Krąg Biblijny.

Krąg Biblijny jest wspólnotą osób, które rozważają Słowo Boże.

Członkowie Kręgu podczas spotkań otrzymują niezbędne narzędzia do osobistej i wspólnotowej refleksji nad Pismem Świętym.

Poza refleksją nad Biblią, jest także miejsce na dzielenie się pogłębionym Słowem Bożym i sposobem realizacji go w kontekście rodziny, środowiska, czy wspólnoty Kościoła.

W witnickiej parafii, pierwsze spotkanie Kręgu Biblijnego odbyło się 6 październiku 2015 r. z inicjatywy ks. Krzysztofa Ornatowskiego.

Był on opiekunem grupy przez 2 lata. Przez kolejny rok prowadził ją ks. Tomasz Dobrowolski. Obecnie moderatorem jest ks. Barnaba Dębicki.

Wszystkich chętnych, którzy pragną pogłębić i żyć Słowem Bożym na co dzień, zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego w każdy wtorek po wieczornej Eucharystii.