KRĄG BIBLIJNY

Krąg gromadzi ludzi, którzy otwierają słowo Boże i w nim spotykają żywego Boga. Uczestnicy spotkań przez trzy lata przeżywali na każdym spotkaniu pogłębioną lekturę niedzielnych czytań. Służyło to pomocą w dojrzalszym przeżywaniu Dnia Pańskiego. W lutym 2019 roku rozpoczęliśmy lekturę księgi Dziejów Apostolskich zwanej Ewangelią Ducha Świętego. Po wspólnotowym i indywidualnym przeżyciu słowa, weszliśmy w List św. Pawła do Rzymian.

Głównym motywem naszych spotkań jest pogłębienie wiary w duchu lectio divina (Boże czytanie). Aktualnie nasze spotkania w sali parafialnej są zawieszone z racji pandemii koronawirusa.

Spotykamy się w każdy wtorek na koncie na skaypie, gdzie wspólnie czytamy kolejne rozdziały Listu do Rzymian.

19 maja rozdział 12

26 maja rozdział 13

2 czerwca rozdział 14

9 czerwca rozdział 15

16 czerwca rozdział 16

23 czerwca wprowadzenie i rozdział 1 Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian

Naszą wspólnotę tworzy około 20 osób. Raz w roku wybieramy się na wspólny dzień skupienia, podczas którego możemy w ciszy przeżyć lekturę Bożego słowa, adorację Najświętszego Sakramentu i mszę świętą.

Zachęcamy do ciekawych konferencji i filmików:

https://www.cfd.salwatorianie.pl

https://dominikanie.pl

https://www.archidiecezja.lodz.pl/2017/10/nauczanie-metropolity-lodzkiego-ksiedza-arcybiskupa-grzegorza-rysia/

Opiekun grupy ks. Barnaba Dębicki

email barnabadebicki@gmail.com