KRĄG BIBLIJNY

Krąg gromadzi ludzi, którzy otwierają słowo Boże i w nim spotykają żywego Boga. Uczestnicy spotkań przez trzy lata przeżywali na każdym spotkaniu pogłębioną lekturę niedzielnych czytań. Służyło to pomocą w dojrzalszym przeżywaniu Dnia Pańskiego. W lutym 2019 roku rozpoczęliśmy lekturę księgi Dziejów Apostolskich zwanej Ewangelią Ducha Świętego. Po wspólnotowym i indywidualnym przeżyciu słowa, weszliśmy w List św. Pawła do Rzymian.

Głównym motywem naszych spotkań jest pogłębienie wiary w duchu lectio divina (Boże czytanie).

W nowym roku formacyjnym zapraszamy do kontynuowania lektury 1 Listu do Koryntian.

Terminarz spotkań:

22.09. 1Kor 8

29.09. 1Kor 9 

6.10. 1Kor 10

13.10. 1Kor 11

20.10. 1Kor 12

27.10. 1Kor 13

3.11. 1 Kor 14

10.11. 1Kor 15

17.11. 1Kor 16

Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:00 w sali parafialnej.

Rozpoczynamy je, od refleksji nad słowem Bożym z ostatniego tygodnia, a następnie czytamy razem 1 rozdział listu św. Pawła. 

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania. 

Naszą wspólnotę tworzy około 20 osób. Raz w roku wybieramy się na wspólny dzień skupienia, podczas którego możemy w ciszy przeżyć lekturę Bożego słowa, adorację Najświętszego Sakramentu i mszę świętą.

Zachęcamy do ciekawych konferencji i filmików:

https://www.cfd.salwatorianie.pl

https://dominikanie.pl

https://www.archidiecezja.lodz.pl/2017/10/nauczanie-metropolity-lodzkiego-ksiedza-arcybiskupa-grzegorza-rysia/

Opiekun grupy ks. Mariusz Wysakowski