Dyżury Lektorów

 

Opracował: Janowicz Jan

 

20.6.2021           

7.30 Janowicz Jan           

10.30  Fabjańczuk Irena                Ne 13  

12.00  Fabijaniak Wiktor              

18.00  Nowak Marlena

27.6.2021           

7.30  Nitecka Joanna     

10.30  Szatkowski Wiesław         Tb 1      

12.00  Chowańska Małgorzata  

18.00  Burzyński Robert

4.7.2021              

7.30  Janowicz Ewa        

10.30  Skolasińska Jolanta            Tb2       

12.00  Łukieńczuk Henryka         

18.00  Jaruszewski Ryszard

11.7.2021           

7.30  Burzyński Robert 

10.30  Nowak Marlena  Tb 3      

12.00  Jaruszewski Ryszard        

18.00  Skolasińska Jolanta

18.7.2021           

7.30  Łukieńczuk Henryka           

10.30  Janowicz Ewa       Tb 4      

12.00  Fabijaniak Wiktor              

18.00  Pikaus Zbigniew

25.7.2021           

7.30  Skolasiński Piotr   

10.30  Mazur Zbigniew  Tb 5      

12.00  Fabjańczuk Irena               

18.00  Łukieńczuk Henryka

 

1.8.2021              

7.30  Chowańska Małgorzata    

10.30  Fabjańczuk Irena                   Tb 6   

12.00  Nitecka Joanna   

18.00  Mazur Zbigniew

8.8.2021              

7.30  Skolasińska Jolanta             

10.30  Jaruszewski Ryszard         Tb 7      

12.00  Wójcik Anna        

18.00  Chowańska Małgorzata

15.8.2021           

7.30  Skolasińska  Piotr 

10.30  Burzyński Robert                Tb 8      

12.00  Pikaus Zbigniew 

18.00  Łukieńczuk Henryka

22.8.2021           

7.30  Pikaus Zbigniew   

10.30  Łukieńczuk Henryka          Tb 9      

12.00  Nowak Marlena 

18.00  Skolasiński Piotr

29.8.2021           

7.30  Janowicz Ewa        

10.30  Wójcik Anna         Tb 10    

12.00  Mazur Zbigniew 

18.00  Szatkowski Wiesław

5.9.2021              

7.30 Nowak Marlena    

10.30  Nitecka Joanna    Tb 11    

12.00  Burzyński Robert               

18.00  Jaruszewski Ryszard

 

12.9.2021           

7.30  Łukieńczuk Henryka           

10.30  Skolasiński Piotr  Tb 12    

12.00  Szatkowski Wiesław        

18.00  Fabjańczuk Irena

19.9.2021           

7.30  Fabjańczuk Irena 

10.30  Janowicz Jan         Tb 13    

12.00  Janowicz Ewa      

18.00  Nitecka Joanna

26.9.2021           

7.30  Janowicz Jan          

10.30  Jaruszewski Ryszard         Tb 14    

12.00  Skolasińska Jolanta           

18.00  Fabijaniak Wiktor

3.10.2021           

7.30  Jaruszewski Ryszard           

10.30  Chowańska Małgorzata   Jdt 1     

12.00  Nitecka Joanna   

18.00  Wójcik Anna

10.10.2021         

7.30  Szatkowski Wiesław           

10.30  Pikaus Zbigniew  Jdt 2     

12.00  Mazur Zbigniew 

18.00  Janowicz Jan