Dyżury Lektorów

W związku z zaistniałą sytuacją czytanie Pisma Świętego zostaje zawieszone aż do odwołania.

 

Opracował: Janowicz Jan

 

31.5.2020           

7.00  Janowicz Jan          

10.30 Fabjańczuk Irena

12.00 Fabijaniak Wiktor

18.00 Nowak Marlena

 

7.6.2020              

7.00 Skolasińska Jolanta              

10.30 Wójcik Anna         

12.00 Mazurkiewicz Jerzy           

18.00 Jaruszewski Ryszard

 

14.6.2020           

7.00 Skolasińska  Piotr  

10.30 Łukieńczuk Henryka          

12.00 Chowańska Małgorzata   

18.00 Fabijaniak Wiktor      

 

21.6.2020           

7.00 Nowak Marlena    

10.30 Mazurkiewicz Jerzy           

12.00 Burzyński Robert

18.00 Wójcik Anna

 

28.6.2020           

7.00 Wójcik Anna           

10.30 Nitecka Joanna    

12.00 Skolasińska Jolanta            

18.00 Janowicz Jan

 

 

5.7.2020              

7.00 Kaczmarek Konrad               

10.30 Janowicz Ewa       

12.00 Szatkowski Wiesław         

18.00 Nitecka Joanna

 

12.7.2020           

7.00 Fabjańczuk Irena  

10.30 Skolasińska Jolanta            

12.00 Mazurkiewicz Wioletta    

18.00 Skolasiński Piotr

 

19.7.2020           

7.00 Jaruszewski Ryszard            

10.30 Skolasiński Piotr  

12.00 Nowak Marlena  

18.00 Janowicz Ewa

 

26.7.2020           

7.00 Pikaus Zbigniew    

10.30 Mazurkiewicz Wioletta    

12.00 Fabjańczuk Irena

18.00 Łukieńczuk Henryka

 

2.8.2020              

7.00 Mazurkiewicz Jerzy             

10.30 Burzyński Robert

12.00 Jaruszewski Ryszard         

18.00 Szatkowski Wiesław

 

 

9.8.2020              

7.00 Kaczmarek Konrad               

10.30 Pikaus Zbigniew  

12.00 Fabjańczuk Irena

8.00 Fabijaniak Wiktor

 

16.8.2020           

7.00 Łukieńczuk Henryka            

10.30 Janowicz Jan         

12.00 Wójcik Anna         

18.00 Chowańska Małgorzata

 

23.8.2020           

7.30 Nitecka Joanna      

10.30 Szatkowski Wiesław         

12.00 Pikaus Zbigniew  

18.00 Burzyński Robert

 

30.8.2020           

7.00 Chowańska Małgorzata     

10.30 Kaczmarek Konrad            

12.00 Janowicz Ewa       

18.00 Mazurkiewicz Wioletta