Dyżury Lektorów

 

Opracował: Janowicz Jan

 

29.11.2020

7.30 Chowańska Małgorzata-

10.30 Kaczmarek Konrad-  2Kronik,31

12.00 Janowicz Ewa

18.00 Mazurkiewicz Wioletta

 

6.12.2020

7.30 Janowicz Jan

10.30 Fabjańczuk Irena-   2Kronik,32

12.00 Fabijaniak Wiktor

18.00 Nowak Marlena

 

13.12.2020         

7.30 Skolasińska Jolanta              

10.30 Wójcik Anna          2Kronik,32         

12.00 Mazur Zbigniew  

18.00 Jaruszewski Ryszard

 

20.12.2020         

7.30  Skolasiński  Piotr  

10.30  Łukieńczuk Henryka          2Kronik,33         

12.00  Chowańska Małgorzata  

18.00  Fabijaniak Wiktor

 

25.12.2020                         

10.30  Fabjańczuk Irena                              

12.00  Mazur Zbigniew 

18.00  Chowańska Małgorzata

 

26.12.2020         

7.30  Janowicz Jan          

10.30  Burzyński Robert                              

12.00  Pikaus Zbigniew 

18.00  Nowak Marlena

 

27.12.2020         

7.30  Nowak Marlena   

10.30  Burzyński Robert                                2Kronik,34         

12.00  Janowicz Ewa      

18.00  Wójcik Anna

 

1.1.2021                             

10.30 Kaczmarek Konrad                            

12.00  Janowicz Jan        

18.00  Skolasiński Piotr

 

3.1.2021              

7.30 Wójcik Anna           

10.30  Nitecka Joanna       2Kronik,35      

12.00  Skolasińska Jolanta           

18.00  Janowicz Jan

 

6.1.2021              

7.30 Janowicz Jan           

10.30  Chowańska Małgorzata                 

12.00  Jaruszewski Ryszard        

18.00  Mazurkiewicz Wioletta

 

10.1.2021           

7.30 Kaczmarek Konrad               

10.30  Janowicz Ewa         2Kronik,35       

12.00  Szatkowski Wiesław        

18.00  Nitecka Joanna

 

17.1.2021           

7.30 Fabjańczuk Irena  

10.30  Skolasińska Jolanta            2Kronik,36         

12.00  Mazur Zbigniew 

18.00 Skolasiński Piotr

 

24.1.2021           

7.30 Jaruszewski Ryszard            

10.30  Skolasiński Piotr                  Ezd 1    

12.00  Nowak Marlena 

18.00  Janowicz Ewa

 

31.1.2021           

7.30 Pikaus Zbigniew

10.30  Burzyński Robert                Ezd 2    

12.00  Nitecka Joanna   

18.00  Łukieńczuk Henryka

 

7.2.2021              

7.30 Janowicz Jan           

10.30  Burzyński Robert                          Ezd 3          

12.00  Łukieńczuk Henryka         

18.00 Szatkowski Wiesław

 

14.2.2021           

7.30 Kaczmarek Konrad               

10.30  Pikaus Zbigniew                   Ezd 4  

12.00  Fabjańczuk Irena               

18.00  Fabijaniak Wiktor

 

21.2.2021           

7.30 Łukieńczuk Henryka            

10.30  Janowicz Jan              Ezd 5

12.00  Wójcik Anna        

18.00  Chowańska Małgorzata

 

28.2.2021           

7.30 Nitecka Joanna      

10.30  Jaruszewski Ryszard            Ezd 6 

12.00  Mazur Zbigniew 

18.00 Burzyński Robert

7.3.2021              

7.30  Chowańska Małgorzata    

10.30  Szatkowski Wiesław         Ezd 7    

12.00  Burzyński Robert               

18.00 Mazurkiewicz Wioletta

 

14.3.2021           

7.30 Janowicz Jan           

10.30 Fabjańczuk Irena                 Ezd 8    

12.00  Fabijaniak Wiktor              

18.00 Nowak Marlena