Dyżury Lektorów

 

28 lipiec 2019

7.30  Szatkowski Wiesław

10.30 Jaruszewski Ryszard

18.00  Janowicz Jan

4 sierpień 2019

7.30   Janowicz Ewa

10.30  Bonder Józefa

18.00  Szatkowski Wiesław

11 sierpień 2019           

7.30 Janowicz Jan           

10.30 Burzyński Robert                

18.00 Janowicz Ewa

15 sierpień 2019           

7.30 Skolasiński Piotr    

10.30 Janowicz Jan          święto 

18.00 Burzyński Robert

18 sierpień 2019           

7.30 Janowicz Ewa         

10.30 Chowańska Małgorzata                  

18.00 Burzyński Robert

25 sierpień 2019           

7.30 Nitecka Joanna      

10.30 Szatkowski Wiesław                         

18.00 Chowańska Małgorzata

1 wrzesień 2019              

7.30 Szatkowski Wiesław            

10.30 Skolasińska Jolanta                           

18.00 Fabjańczuk Irena

8 wrzesień 2019              

7.30 Janowicz Jan           

10.30 Fabjańczuk Irena                

18.00 Nowak Marlena

15 wrzesień 2019           

7.30 Skolasińska Jolanta              

                  10.30 Jaruszewski Ryszard                         

18.00 Fabjańczuk Irena

22 wrzesień 2019           

7.30 Skolasiński  Piotr   

                      10.30 Łukieńczuk Henryka                         

18.00 Jaruszewski Ryszard

29 wrzesień 2019           

7.30 Janowicz Ewa         

           10.30 Bonder Józefa                     

18.00 Burzyński Robert

6 październik 2019           

7.30 Nowak Marlena    

10.30 Nitecka Joanna                   

18.00 Bonder Józefa

13 październik 2019         

7.30 Janowicz Jan           

    10.30 Janowicz Ewa                       

18.00 Nitecka Joanna

20 październik 2019         

7.30 Fabjańczuk Irena  

10.30 Nowak Marlena  

18.00 Skolasiński Piotr

27 październik 2019         

7.30 Janowicz Jan           

10.30 Nitecka Joanna                   

18.00 Janowicz Ewa

1 listopad 2019           

7.30  Szatkowski Wiesław

10.30 Janowicz Jan          święto 

18.00 Janowicz Ewa