Dyżury Lektorów

 

Opracował: Janowicz Jan

 

 

14.3.2021

7.30   Janowicz Jan         

10.30  Fabjańczuk Irena                Ezd 9    

12.00   Fabijaniak Wiktor             

18.00   Nowak Marlena

21.3.2021           

7.30    Skolasiński Piotr 

10.30    Szatkowski Wiesław         Ezd 10

12.00     Chowańska Małgorzata              

18.00    Burzyński Robert

28.3.2021           

7.30   Janowicz Ewa       

10.30    Skolasińska Jolanta             Ne 1  

12.00     Łukieńczuk Henryka      

18.00    Jaruszewski Ryszard

4.4.2021              

6.00    Burzyński Robert

10.30    Nowak Marlena                  Wielkanoc       

12.00     Jaruszewski Ryszard     

18.00    Skolasińska Jolanta

5.4.2021              

7.30   Łukieńczuk Henryka          

10.30    Janowicz Ewa     Wielkanoc         

12.00     Fabijaniak Wiktor           

18.00    Pikaus Zbigniew

11.4.2021           

7.30   Skolasiński Piotr  

10.30    Janowicz Ewa                     Ne 2     

12.00     Fabjańczuk Irena            

18.00    Łukieńczuk Henryka

18.4.2021           

7.30   Janowicz Jan         

10.30    Fabjańczuk Irena                 Ne 3  

12.00     Nitecka Joanna

18.00    Mazur Zbigniew

25.4.2021           

7.30   Skolasińska Jolanta            

10.30    Jaruszewski Ryszard           Ne 4 

12.00     Wójcik Anna     

18.00    Chowańska Małgorzata

2.5.2021              

7.30   Skolasińska  Piotr

10.30    Burzyński Robert              Ne 5     

12.00     Pikaus Zbigniew              

18.00    Łukieńczuk Henryka

3.5.2021              

7.30   Pikaus Zbigniew  

10.30    Łukieńczuk Henryka           Ne 6  

12.00     Nowak Marlena              

18.00    Chowańska Małgorzata

9.5.2021              

7.30   Janowicz Ewa       

10.30    Wójcik Anna          Ne 7  

12.00     Mazur Zbigniew              

18.00    Szatkowski Wiesław

16.5.2021           

7.30   Nowak Marlena  

10.30    Nitecka Joanna       Ne 8

12.00     Burzyński Robert            

18.00    Jaruszewski Ryszard

23.5.2021           

7.30   Łukieńczuk Henryka          

10.30    Skolasiński Piotr                Ne 9     

12.00     Szatkowski Wiesław     

18.00    Fabjańczuk Irena

30.5.2021           

7.30   Fabjańczuk Irena

10.30    Burzyński Robert              Ne 10   

12.00     Janowicz Ewa   

18.00    Nitecka Joanna

3.6.2021              

7.30   Janowicz Jan         

10.30    Jaruszewski Ryszard       Boże Ciało         

12.00     Pikaus Zbigniew              

18.00    Fabijaniak Wiktor

6.6.2021              

7.30   Jaruszewski Ryszard          

10.30    Chowańska Małgorzata                Ne 11   

12.00     Nitecka Joanna

18.00    Wójcik Anna

13.6.2021           

7.30   Szatkowski Wiesław          

10.30    Pikaus Zbigniew                Ne 12   

12.00     Mazur Zbigniew              

18.00    Janowicz Jan