Dyżury Lektorów

 

Opracował: Janowicz Jan

 

31.5.2020           

7.00  Janowicz Jan          

10.30 Fabjańczuk Irena

12.00 Fabijaniak Wiktor

18.00 Nowak Marlena

 

7.6.2020              

7.00 Skolasińska Jolanta              

10.30 Wójcik Anna         

12.00 Mazurkiewicz Jerzy           

18.00 Jaruszewski Ryszard

 

14.6.2020           

7.00 Skolasińska  Piotr  

10.30 Łukieńczuk Henryka    2 Kronik, 6     

12.00 Chowańska Małgorzata   

18.00 Fabijaniak Wiktor      

 

21.6.2020           

7.00 Nowak Marlena    

10.30 Mazurkiewicz Jerzy    2 Kronik, 7        

12.00 Burzyński Robert

18.00 Wójcik Anna

 

28.6.2020           

7.00 Wójcik Anna           

10.30 Nitecka Joanna       2 Kronik, 8

12.00 Skolasińska Jolanta            

18.00 Janowicz Jan

 

 

5.7.2020              

7.00 Kaczmarek Konrad               

10.30 Janowicz Ewa          2 Kronik, 9

12.00 Szatkowski Wiesław         

18.00 Nitecka Joanna

 

12.7.2020           

7.00 Fabjańczuk Irena  

10.30 Skolasińska Jolanta      2 Kronik, 10       

12.00 Mazurkiewicz Wioletta    

18.00 Skolasiński Piotr

 

19.7.2020           

7.00 Jaruszewski Ryszard            

10.30 Skolasiński Piotr     2 Kronik, 11

12.00 Nowak Marlena  

18.00 Janowicz Ewa

 

26.7.2020           

7.00 Pikaus Zbigniew    

10.30 Mazurkiewicz Wioletta      2 Kronik, 12

12.00 Fabjańczuk Irena

18.00 Łukieńczuk Henryka

 

2.8.2020              

7.00 Mazurkiewicz Jerzy             

10.30 Burzyński Robert      2 Kronik, 13

12.00 Jaruszewski Ryszard         

18.00 Szatkowski Wiesław

 

 

9.8.2020              

7.00 Kaczmarek Konrad               

10.30 Pikaus Zbigniew      2 Kronik, 14

12.00 Fabjańczuk Irena

8.00 Fabijaniak Wiktor

 

16.8.2020           

7.00 Łukieńczuk Henryka            

10.30 Janowicz Jan           2 Kronik, 15

12.00 Wójcik Anna         

18.00 Chowańska Małgorzata

 

23.8.2020           

7.30 Nitecka Joanna      

10.30 Szatkowski Wiesław           2 Kronik, 16

12.00 Pikaus Zbigniew  

18.00 Burzyński Robert

 

30.8.2020           

7.00 Chowańska Małgorzata     

10.30 Kaczmarek Konrad              2 Kronik, 17

12.00 Janowicz Ewa       

18.00 Mazurkiewicz Wioletta