Duszpasterze

Proboszcz parafii:

Ks. Prałat Dr Ryszard Tomczak od 1.08.2014

Wikariusze:

Ks. Barnaba Dębicki od 25.08.2018

Ks. Karol Aleksandrowicz od 24.08.2017