Duszpasterze

Proboszcz parafii:

Ks. Prałat dr Ryszard Tomczak, od 01.08.2014

Aktualnie od 11.02.2024 – urlop zdrowotny

Administrator parafii:

ks. mgr Michał Szot, od 11.02.2024 (w parafii od 25.08.2022)

Wikariusz:

ks. mgr Mariusz Wysakowski, od 25.08.2023