Duszpasterze

Proboszcz parafii:

Ks. Prałat dr Ryszard Tomczak, od 01.08.2014

Wikariusze:

Ks. dr Kamil Wiącek, od 25.08.2021

ks. mgr Michał Szot, od 25.08.2022