EUCHARYSTIA

Eucharystia jest najważniejszym sakramentem w Kościele. Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego” (Wat. II. Lumen gentium nr 11). Inne posługi, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha” (Wat. II. Presbyterorum ordinis nr 5).

W pierwszych latach istnienia parafii Msze św. były odprawiane w niedzielę o godz. 7.00, 9.00, suma – godz. 11.00, 19.00 (18.00 – w okresie zimowym), Nieszpory o godz. 16.00, natomiast na filii w Mosinie o godz. 11.00 (ArNar). W tygodniu Msze św. odprawiano o godz. 6.30 i 18.00. Po przyłączeniu kościołów filialnych w Białczu i Dzieduszycach Starych do witnickiej parafii, zmieniono porządek niedzielnych Mszy św.: W Białczu – godz. 9.00, Mosinie – godz. 12.00, Dzieduszycach Starych – godz. 13.00 (ArNar).

Od 1. września 2015 r. porządek niedzielnych Mszy św. przedstawia się następująco:

Kościół parafialny – godz. 7.30, 10.30, 12.00, 18.00;

Kościoły filialne – godz.9.00 (Białcz), 9.00 (Mosina), 10.15 (Dzieduszyce Stare), Kościół Podwyższenia Krzyża św. – godz. 17.00 (soboty w okresie wiosenno-jesiennym).

Natomiast nabożeństwa okresowe (Gorzkie Żale, Różaniec, Majowe, Czerwcowe) odprawiane są o godz. 17.30.

Frekwencja na niedzielnych Mszach św. systematycznie spada. Powodowane jest to laicyzacją życia społecznego, społeczeństwem „komputerowym”, wyjazdem młodych ludzi na Zachód Europy, odwiedzaniem centrów handlowych, oraz – nazwałbym to – „samouwielbieniem”, czego znakiem są twierdzenia typu: „Ja wiem wszystko”, „Po co mi Bóg do życia?”, „Bóg nie da mi chleba”, „Muszę odpocząć, bo w tygodniu ciężko pracuję”, „Kościół nie będzie wtrącał się do mojego życia”.

W pierwszych latach istnienia parafii na niedzielne Msze św. uczęszczało około 75 % wiernych. Pięćdziesiąt lat później (w 1999 r.) do Kościoła frekwencja niedzielna wynosiła 30 %, natomiast w ostatnim roku, uczęszcza około 22% wiernych.

Nowym, pojawiającym się zjawiskiem, są często przyjmowane podczas niedzielnych Eucharystii Komunie św. W ostatnim roku rozdano około 76 tys. Komunii św. Pierwszy raz po II wojnie światowej (1946) do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 175 dzieci (w Witnicy – 121, na wioskach – 54). Do 1955 roku łącznie przystąpiło 785 dzieci. W historii witnickiej parafii w Pierwszej Komunii Świętej uczestniczyło 6.413 dzieci. Pierwsza Komunia jest sakramentem do którego przystępuje się w określonym wieku (8-9 lat), stąd wpływ rodziców jest na tyle siny, że mobilizuje dzieci do należytego przygotowania się do jej przyjęcia. Należy nadmienić, że przygotowania do I Komunii Świętej odbywają się podczas szkolnej katechezy oraz katechezy parafialnej (wraz z rodzicami).