ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

Mają zamiar wstąpić w związek małżeński. Jeśli ktoś miałby zarzuty wobec w/w związku proszony jest o zgłoszenie do urzędu parafialnego. Należy jednak pamiętać, że jakiekolwiek nieprawdziwe zarzuty skierowane wobec w/w pary, naraża się na konsekwencje kanoniczne.

Zapowiedzi ogłoszone są w dniach:

                                                                       Ks. Ryszard Tomczak, proboszcz