AGENDY PARAFIALNE

 

PORADNICTWO RODZINNE – Jolanta Skolasińska

GAZETKA PARAFIALNA „GŁOS MATKI” – Ewa Janowicz

SKLEPIK PARAFIALNY „AVE” – Henryka Łukieńczuk

STRONA INTERNETOWA PARAFII: Robert Burzyński

ORGANISTA – Tomasz Pierzchalski

KOŚCIELNI:  Witnica –  Jerzy Zasada

Białcz – Antonina Zabrocka

Mosina – Jarosław Konkol, Władysław Tkacz

St. Dzieduszyce – p. Baraś

GOSPODYNI PLEBANIJNA – Danuta Okuń

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW. – Jan Janowicz, Robert Burzyński

KATECHECI: ks. Karol Aleksandrowicz (SP1, SP2), ks. Barnaba Dębicki (ZSS – szkoła średnia), Wanda Borawska (SP1), Paweł Hołuj (SP2), Tomasz Agnieszczak (SP1, ZSS – szkoła średnia, szkoła w Sosnach), Anna Obiała (SP2)

FUNDACJA KS. BIELAKA: Fundator – ks. Proboszcz, Prezes – Robert Burzyński

V-Prezes –  Ewa Janowicz,

GŁÓWNA ZELATORKA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH – Maria Klimek

 

ODPOWIEDZIALNI ZA KOŚCIOŁY

 

– Kościół parafialny – ks. Proboszcz

– Kościół Podwyższenia Krzyża Św. – ks. Proboszcz

– Kościół w Mosinie – ks. Proboszcz

– Kościół w Białczu – ks. Barnaba

– Kościół w Starych Dzieduszycach – ks. Karol