AGENDY PARAFIALNE

 

PORADNICTWO RODZINNE – Jolanta Skolasińska

GAZETKA PARAFIALNA „GŁOS MATKI” – Ewa Janowicz

SKLEPIK PARAFIALNY „AVE” – Henryka Łukieńczuk

STRONA INTERNETOWA PARAFII: Robert Burzyński

ORGANISTA – Tomasz Pierzchalski

KOŚCIELNI:  Witnica –  Andrzej Jasiński

Białcz – Krzysztof Michałowski

Mosina – Jarosław Konkol, Władysław Tkacz

St. Dzieduszyce – p. Baraś

GOSPODYNI PLEBANIJNA – Danuta Okuń

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚW. – Jan Janowicz, Robert Burzyński

KATECHECI: Ks. Karol Aleksandrowicz, ks. Łukasz Niedzielski, Wanda Borawska, Paweł Hołuj, Iwona Budzianowska, Renata Zwierz

FUNDACJA KS. BIELAKA: Fundator – ks. Proboszcz, Prezes – Robert Burzyński

V-Prezes –  Ewa Janowicz,

GŁÓWNA ZELATORKA RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH – Maria Klimek

 

ODPOWIEDZIALNI ZA KOŚCIOŁY

 

– Kościół parafialny – ks. Proboszcz

– Kościół Podwyższenia Krzyża Św. – ks. Proboszcz

– Kościół w Mosinie – ks. Proboszcz

– Kościół w Białczu – ks. Karol

– Kościół w Starych Dzieduszycach – ks. Barnaba