GRUPY MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNE W WITNICKIEJ PARAFII (2017/2018)

 

RADA PARAFIALNA – ks. Proboszcz

CARITAS – ks. Proboszcz

AKCJA KATOLICKA – ks. Proboszcz

GRUPY RÓŻAŃCOWE – ks. Proboszcz

LEKTORZY, MINISTRANCI SENIORZY – ks. Proboszcz

RODZICE DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH – ks. Proboszcz

 

GRUPY BIERZMOWANYCH (I szkoły ponadgimnazjalne) – ks. Tomasz

SCHOLA DZIECI – ks. Tomasz

APOSTOLAT MARYJNY – ks. Tomasz

APOSTOLAT „DOBREJ ŚMIERCI” – ks. Tomasz

OAZA MŁODZIEŻOWA – ks. Tomasz

CHORZY ODWIEDZANI W SWOICH DOMACH (I grupa) – ks. Tomasz (I piątek)

 

MINISTRANCI – ks. Karol

GRUPY BIERZMOWANYCH (Klasy VII, II i III Gimnazjum) – ks. Karol

DZIECI PIERWSZKOMUNIJNE – ks. Karol, ks. Proboszcz

GRUPY RÓŻAŃCOWE RODZICÓW MODLĄCYCH SIĘ ZA SWOJE DZIECI – ks. Karol

CHORZY ODWIEDZANI W SWOICH DOMACH (II grupa) – ks. Karol (I sobota)

PRZYJACIELE PARADYŻA – ks. Karol

 

OAZA DZIECI BOŻYCH – p. Irena Fabiańczuk