GRUPY MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNE W WITNICKIEJ PARAFII 

 

RADA PARAFIALNA – ks. Proboszcz

CARITAS – ks. Proboszcz

AKCJA KATOLICKA – ks. Proboszcz

GRUPY RÓŻAŃCOWE – ks. Proboszcz

LEKTORZY, MINISTRANCI SENIORZY – ks. Proboszcz

RODZICE DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH – ks. Proboszcz

 

GRUPY BIERZMOWANYCH – kl. 7 – ks. Michał

SCHOLA DZIECI – ks. Michał

OAZA MŁODZIEŻOWA – ks. Michał

CHORZY ODWIEDZANI W SWOICH DOMACH (I grupa) – ks. Michał (I sobota)

KRĄG BIBLIJNY – ks. Michał

MINISTRANCI – ks. Kamil

BIULETYN PARAFIALNY GŁOS MATKI – ks. Kamil

GRUPY BIERZMOWANYCH – kl. 8 – ks. Kamil

PRZYJACIELE PARADYŻA – ks. Kamil

KOŁO RADIA MARYJA – ks. Kamil

DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE – ks. Kamil, ks. Proboszcz

KATECHEZY DLA DOROSŁYCH – ks. Kamil

GRUPY RÓŻAŃCOWE RODZICÓW MODLĄCYCH SIĘ ZA SWOJE DZIECI – ks. Kamil

CHORZY ODWIEDZANI W SWOICH DOMACH (II grupa) – ks. Kamil (I sobota)