GRUPY MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNE W WITNICKIEJ PARAFII 

 

RADA PARAFIALNA – ks. Proboszcz

CARITAS – ks. Proboszcz

AKCJA KATOLICKA – ks. Proboszcz

GRUPY RÓŻAŃCOWE – ks. Proboszcz

LEKTORZY, MINISTRANCI SENIORZY – ks. Proboszcz

RODZICE DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH – ks. Proboszcz

 

GRUPY BIERZMOWANYCH – kl. 8– ks. Barnaba

SCHOLA DZIECI – ks. Barnaba

OAZA MŁODZIEŻOWA – ks. Barnaba

CHORZY ODWIEDZANI W SWOICH DOMACH (I grupa) – ks. Barnaba (I sobota)

KRĄG BIBLIJNY – ks. Barnaba

MINISTRANCI – ks. Kamil

BIULETYN PARAFIALNY GŁOS MATKI – ks. Kamil

GRUPY BIERZMOWANYCH – kl. 7 – ks. Kamil

DZIECI PIERWSZKOMUNIJNE – ks. Kamil, ks. Proboszcz

KATECHEZY DLA DOROSŁYCH – ks. Kamil

GRUPY RÓŻAŃCOWE RODZICÓW MODLĄCYCH SIĘ ZA SWOJE DZIECI – ks. Kamil

CHORZY ODWIEDZANI W SWOICH DOMACH (II grupa) – ks. Kamil (I sobota)