GRUPY MODLITEWNO-EWANGELIZACYJNE W WITNICKIEJ PARAFII (2020/2021)

 

RADA PARAFIALNA – ks. Proboszcz

CARITAS – ks. Proboszcz

AKCJA KATOLICKA – ks. Proboszcz

GRUPY RÓŻAŃCOWE – ks. Proboszcz

LEKTORZY, MINISTRANCI SENIORZY – ks. Proboszcz

RODZICE DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH – ks. Proboszcz

 

GRUPY BIERZMOWANYCH (kl. 8– ks. Barnaba 

SCHOLA DZIECI – ks. Barnaba 

OAZA MŁODZIEŻOWA – ks. Barnaba 

CHORZY ODWIEDZANI W SWOICH DOMACH (I grupa) – ks. Barnaba (I sobota)

MINISTRANCI – ks. Barnaba 

Krąg biblijny ks. Barnaba 

GRUPY BIERZMOWANYCH (Klasy 7 – ks. Karol

DZIECI PIERWSZKOMUNIJNE – ks. Karol, ks. Proboszcz

GRUPY RÓŻAŃCOWE RODZICÓW MODLĄCYCH SIĘ ZA SWOJE DZIECI – ks. Karol

CHORZY ODWIEDZANI W SWOICH DOMACH (II grupa) – ks. Karol (I sobota)