CHRZEST ŚWIĘTY.

Chrzest święty stanowi fundament całego życia chrześcijańskiego, jest bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa i zostajemy wszczepieni w misję posyłającego nas Kościoła. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i słowo (KKK nr 1213).

Od samego początku parafii, chrztu św. udzielał proboszcz ks. Józef Bielak. Pierwszą parafianką ochrzczoną przez ks. Bielaka (25.09.1945 r.) była Halina, Stanisława Czarnogórska, córka Michała i Stanisławy zd. Tomasik (ArChrz I). Niska liczba ochrzczonych w 1945 r. (25 osób) w porównaniu do lat następnych, spowodowana była dość powolną migracją ludności osiedlających się na tych terenach. W 1946 roku ochrzczono już siedmiokrotnie więcej osób (172 chrztów). W latach 1947-49 liczba ochrzczonych przekraczała znacząco ponad 200 osób (ArChrz II). Natomiast od lat pięćdziesiątych chrzczono ponad 250 osób (ArChrz III, IV).

W roku tysiąclecia chrztu Polski (1966) witnicka parafia powiększyła się o 116 osoby (ArChrz IV, V). W roku wyboru kard. Karola Wojtyłę na Stolicę Apostolską (1978) zostało ochrzczonych 148 parafian (ArChrz VI). Ten stan chrztów utrzymywał się do lat dziewięćdziesiątych (Ar Chrz VI-VIII). Od nowego wieku zauważa się spadek liczby chrztów; w roku 2000 ochrzczone zostały tylko 93 osoby (ArChrz IX), a w 2014 roku – 85 osób.

Do końca listopada 2015 roku sakrament chrztu św. przyjęły 72 osoby (ArChrz X). Spadek liczby chrztów podyktowany jest, z jednej strony, migracją młodych ludzi do większych miast (Szczecin, Poznań, Gorzów Wlkp.) w poszukiwaniu pracy i większych zarobków, a także wyboru wyższych studiów, a z drugiej, emigracją zarobkową na Zachód Europy. Stąd duża część chrztów – około 30 % – pochodzi z rodzin zamieszkałych tymczasowo za granicą (Niemcy, Anglia, Holandia, Szwecja, Norwegia, itd.).

Nie bez znaczenia był też lansowany przez propagandę państwową model rodziny z jednym dzieckiem. Witnica staje się więc miastem o starzejącym się społeczeństwie. Dostrzega się to w liczbie zgonów oraz niedzielnym uczestnictwem w Eucharystii. Gdy chodzi o szafarzy chrztu, najwięcej tego sakramentu udzielali poszczególni proboszczowie, mniej wikariusze oraz zaproszeni goście-kapłani. Do lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku, rodzice chrzczonych dzieci najczęściej byli związani sakramentalnym ślubem. W ostatnich latach zauważa się zjawisko wśród rodziców chrzczonych dzieci, braku ślubu kościelnego, a nawet nieformalnego związku pomiędzy nimi.

W okresie od 1945 (09) do 2015 (09) roku w witnickiej parafii ochrzczono 9.702 osoby. W przeciągu więc siedemdziesięciu lat parafia witnicka poszerzyła się niemal dwukrotnie: z 4.5 tys. do 8,7 tys. wiernych. Należy do tego dodać 73 chrzty zapisane w Uzupełniającej Księdze Chrztów (chrzty, które nie zostały zapisane w Księdze Chrztów; chodzi głównie o osoby, które nie posiadały przy sobie świadectwa chrztu z Kresów lub przypadkowo ominięto ich w Księdze. Zapisano ich w Uzupełniającej Księdze Chrztów na podstawie zeznania świadków).

Kilka praktycznych, przydatnych informacji :

1. Rodzice proszący o Chrzest dla swego dziecka zgłaszają się w Kancelarii Parafialnej
przynajmniej na trzy tygodnie przed planowaną datą.

2. Sakrament chrztu w naszej parafii jest udzielany w I i III niedzielę miesiąca w czasie mszy świętej o godz. 12.

3. Aby można było sporządzić akt Chrztu Świętego należy przedstawić następujące dokumenty:

urzędowy akt urodzenia dziecka (oryginał);


– pozwolenie udzielenia Chrztu Świętego poza parafią zamieszkania, a nie zameldowania

(jeśli dziecko nie jest z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy)


– zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność rodziców chrzestnych

(jeśli są spoza Parafii Maki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy).

4. Aby można było sporządzić kompletny akt Chrztu świętego, należy podać również dokładne dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres. Rodzice chrzestni muszą być osobami, które przyjęły sakrament bierzmowania i nie żyją w związkach niesakramentalnych.

5. Kartki do spowiedzi przed Chrztem Świętym rodzice i chrzestni otrzymują w Kancelarii pod warunkiem, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do Sakramentu Pokuty (np. życie rodziców dziecka w związku niesakramentalnym).

6. Przed udzieleniem Chrztu Świętego odbywa się nauka przygotowująca do tego ważnego wydarzenia.

Aby ułatwić przygotowanie do sakramentu Chrztu św. – zresztą zgodnie z sugestią naszego biskupa Tadeusza Lityńskiego – wspólnie z parafią w Bogdańcu i Kamieniu Wielkim ustaliliśmy, aby nauki dla rodziców i chrzestnych odbywały się regularnie, co trzy miesiące w niedzielę o godz. 15.00 w naszej parafii. Spotkania odbędą się w naszej parafii w salce katechetycznej w budynku plebanii. Terminy nauk: 26 marca, 4 czerwca, 10 września i 10 grudnia. Będzie to jedno spotkanie połączone z dwoma naukami. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, które będzie ważne w każdej parafii, w której odbywa się chrzest. Dotyczy to zarówno rodziców, jak i chrzestnych. Jeżeli ktoś planuje być chrzestnym, albo czeka na chrzest swojego dziecka może wcześniej uczestniczyć w naukach przed chrztem św. To zaświadczenie będzie ważne w przypadkach chrztu następnego dziecka lub w powtórnym akcie funkcji ojca lub matki chrzestnej.

7.W dniu Chrztu Świętego przychodzimy do kościoła na 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Ojciec Chrzestny powiadamia księdza o przybyciu do świątyni (przynosi również do zakrystii kartki od spowiedzi).

Terminy konferencji chrzcielnych w Witnicy 2023/24

Konferencje odbywają się w trzecia sobotę miesiąca, o godzinie 19.00 w Salce Parafialnej w Witnicy

 

Lp. Termin Prowadzący
1 16 Września 2023, Sobota, godz. 19.00 ks. Ireneusz Bagiński

ks. Mariusz Wysakowski

2 21 Października 2023 , Sobota, godz. 19.00 Ks. Gabriel Stożek

Ks. Michał Szot

3 18 Listopada 2023, Sobota, godz. 19.00 ks. Ireneusz Bagiński

ks. Mariusz Wysakowski

4 16 Grudnia 2023 , Sobota, godz. 19.00 Ks. Gabriel Stożek

Ks. Michał Szot

5 20 Stycznia 2024, Sobota, godz. 19.00 ks. Ireneusz Bagiński

ks. Mariusz Wysakowski

6 17 Lutego 2024, Sobota, godz. 19.00 Ks. Gabriel Stożek

Ks. Michał Szot

7 16 Marca 2024 , Sobota, godz. 19.00 ks. Ireneusz Bagiński

ks. Mariusz Wysakowski

8 20 Kwietnia 2024 , Sobota, godz. 19.00 Ks. Gabriel Stożek

Ks. Michał Szot

9 18 Maja 2024, Sobota, godz. 19.00 ks. Ireneusz Bagiński

ks. Mariusz Wysakowski

10 15 Czerwca 2024, Sobota, godz. 19.00 Ks. Gabriel Stożek

Ks. Michał Szot

 

Legenda:

Spotkanie 1 – (salka katechetyczna) katecheza: Chrzest św. Nowym życiem w Chrystusie

Spotkanie 2 – (salka katechetyczna) katecheza: Rola i zadania rodziców  w wychowaniu w wierze dzieci

Spotkanie 3 – Rozmowa duszpasterska z rodzicami w parafii chrztu dziecka

Spotkanie 4 – Instrukcja liturgiczna obrzędu chrztu św. odbywa się w parafii macierzystej