CHRZEST ŚWIĘTY.

Chrzest święty stanowi fundament całego życia chrześcijańskiego, jest bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa i zostajemy wszczepieni w misję posyłającego nas Kościoła. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i słowo (KKK nr 1213).

Od samego początku parafii, chrztu św. udzielał proboszcz ks. Józef Bielak. Pierwszą parafianką ochrzczoną przez ks. Bielaka (25.09.1945 r.) była Halina, Stanisława Czarnogórska, córka Michała i Stanisławy zd. Tomasik (ArChrz I). Niska liczba ochrzczonych w 1945 r. (25 osób) w porównaniu do lat następnych, spowodowana była dość powolną migracją ludności osiedlających się na tych terenach. W 1946 roku ochrzczono już siedmiokrotnie więcej osób (172 chrztów). W latach 1947-49 liczba ochrzczonych przekraczała znacząco ponad 200 osób (ArChrz II). Natomiast od lat pięćdziesiątych chrzczono ponad 250 osób (ArChrz III, IV).

W roku tysiąclecia chrztu Polski (1966) witnicka parafia powiększyła się o 116 osoby (ArChrz IV, V). W roku wyboru kard. Karola Wojtyłę na Stolicę Apostolską (1978) zostało ochrzczonych 148 parafian (ArChrz VI). Ten stan chrztów utrzymywał się do lat dziewięćdziesiątych (Ar Chrz VI-VIII). Od nowego wieku zauważa się spadek liczby chrztów; w roku 2000 ochrzczone zostały tylko 93 osoby (ArChrz IX), a w 2014 roku – 85 osób.

Do końca listopada 2015 roku sakrament chrztu św. przyjęły 72 osoby (ArChrz X). Spadek liczby chrztów podyktowany jest, z jednej strony, migracją młodych ludzi do większych miast (Szczecin, Poznań, Gorzów Wlkp.) w poszukiwaniu pracy i większych zarobków, a także wyboru wyższych studiów, a z drugiej, emigracją zarobkową na Zachód Europy. Stąd duża część chrztów – około 30 % – pochodzi z rodzin zamieszkałych tymczasowo za granicą (Niemcy, Anglia, Holandia, Szwecja, Norwegia, itd.).

Nie bez znaczenia był też lansowany przez propagandę państwową model rodziny z jednym dzieckiem. Witnica staje się więc miastem o starzejącym się społeczeństwie. Dostrzega się to w liczbie zgonów oraz niedzielnym uczestnictwem w Eucharystii. Gdy chodzi o szafarzy chrztu, najwięcej tego sakramentu udzielali poszczególni proboszczowie, mniej wikariusze oraz zaproszeni goście-kapłani. Do lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku, rodzice chrzczonych dzieci najczęściej byli związani sakramentalnym ślubem. W ostatnich latach zauważa się zjawisko wśród rodziców chrzczonych dzieci, braku ślubu kościelnego, a nawet nieformalnego związku pomiędzy nimi.

W okresie od 1945 (09) do 2015 (09) roku w witnickiej parafii ochrzczono 9.702 osoby. W przeciągu więc siedemdziesięciu lat parafia witnicka poszerzyła się niemal dwukrotnie: z 4.5 tys. do 8,7 tys. wiernych. Należy do tego dodać 73 chrzty zapisane w Uzupełniającej Księdze Chrztów (chrzty, które nie zostały zapisane w Księdze Chrztów; chodzi głównie o osoby, które nie posiadały przy sobie świadectwa chrztu z Kresów lub przypadkowo ominięto ich w Księdze. Zapisano ich w Uzupełniającej Księdze Chrztów na podstawie zeznania świadków).

Kilka praktycznych, przydatnych informacji :

1. Rodzice proszący o Chrzest dla swego dziecka zgłaszają się w Kancelarii Parafialnej
przynajmniej na trzy tygodnie przed planowaną datą.

2. Sakrament chrztu w naszej parafii jest udzielany w I i III niedzielę miesiąca w czasie mszy świętej o godz. 12.

3. Aby można było sporządzić akt Chrztu Świętego należy przedstawić następujące dokumenty:

urzędowy akt urodzenia dziecka (oryginał);


– pozwolenie udzielenia Chrztu Świętego poza parafią zamieszkania, a nie zameldowania

(jeśli dziecko nie jest z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy)


– zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, że mogą przyjąć godność rodziców chrzestnych

(jeśli są spoza Parafii Maki Bożej Nieustającej Pomocy w Witnicy).

4. Aby można było sporządzić kompletny akt Chrztu świętego, należy podać również dokładne dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, dokładny adres. Rodzice chrzestni muszą być osobami, które przyjęły sakrament bierzmowania i nie żyją w związkach niesakramentalnych.

5. Kartki do spowiedzi przed Chrztem Świętym rodzice i chrzestni otrzymują w Kancelarii pod warunkiem, że nie istnieją przeszkody uniemożliwiające przystąpienie do Sakramentu Pokuty (np. życie rodziców dziecka w związku niesakramentalnym).

6. Przed udzieleniem Chrztu Świętego odbywa się nauka przygotowująca do tego ważnego wydarzenia.

Aby ułatwić przygotowanie do sakramentu Chrztu św. – zresztą zgodnie z sugestią naszego biskupa Tadeusza Lityńskiego – wspólnie z parafią w Bogdańcu i Kamieniu Wielkim ustaliliśmy, aby nauki dla rodziców i chrzestnych odbywały się regularnie, co trzy miesiące w niedzielę o godz. 15.00 w naszej parafii. Spotkania odbędą się w naszej parafii w salce katechetycznej w budynku plebanii. Terminy nauk: 26 marca, 4 czerwca, 10 września i 10 grudnia. Będzie to jedno spotkanie połączone z dwoma naukami. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, które będzie ważne w każdej parafii, w której odbywa się chrzest. Dotyczy to zarówno rodziców, jak i chrzestnych. Jeżeli ktoś planuje być chrzestnym, albo czeka na chrzest swojego dziecka może wcześniej uczestniczyć w naukach przed chrztem św. To zaświadczenie będzie ważne w przypadkach chrztu następnego dziecka lub w powtórnym akcie funkcji ojca lub matki chrzestnej.

7.W dniu Chrztu Świętego przychodzimy do kościoła na 10 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Ojciec Chrzestny powiadamia księdza o przybyciu do świątyni (przynosi również do zakrystii kartki od spowiedzi).

Nauki chrzcielne:

Sala parafialna w Witnicy godz. 15.00

19.09.2021           

  1. ks. Gabriel Stożek,

  1.   ks. Barnaba Dębicki

17.10.2021            

1. ks. Ireneusz Bagiński,

  1.  ks. Kamil Wiącek

21.11.2021           

  1. ks. Gabriel Stożek

  1. ks. Barnaba Dębicki

19.12.2021            

1. ks. Ireneusz Bagiński,

  1. ks. Kamil Wiącek

16.01.2022           

  1. ks. Barnaba Dębicki

  1. ks. Kamil Wiącek

20.02.2022         

     1. ks. Gabriel Stożek,

  1.  ks. Barnaba Dębicki

20.03.2022       

      1. ks. Ireneusz Bagiński,

  1.  ks. Kamil Wiącek

10.04.2022       

      1. ks. Gabriel Stożek

  1. ks. Barnaba Dębicki

15.05.2022      

       1. ks. Ireneusz Bagiński,

  1. ks. Kamil Wiącek

19.06.2022       

      1. ks. Barnaba Dębicki

  1. ks. Kamil Wiącek

 

 

Legenda:

Spotkanie 1 – (kościół w Witnicy) Katecheza: Chrzest św. Nowym życiem w Chrystusie

Spotkanie 2 – (kościół w Witnicy) Katecheza: Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze dzieci

Spotkanie 3 – Rozmowa duszpasterska z rodzicami w parafii chrztu dziecka

Spotkanie 4 – Instrukcja liturgiczna obrzędu chrztu św. odbywają się w parafiach macierzystych