ŻYWY RÓŻANIEC.

INTENCJE

Żywy Różaniec zawdzięcza swoje powstanie P.M. Jaricot (1799-1862), która w 1825 roku założyła w Lyonie pierwszą grupę składającą się z 15 osób odmawiających codziennie jedną tajemnicę różańcową; wkrótce ta forma odmawiania różańca, stała się popularna w Europie. W 1827 papież Leon XII pobłogosławił to dzieło, Grzegorz XVI zatwierdził je jako stowarzyszenie, a Pius IX w 1877 r. powierzył je przełożonemu generałowi dominikanów. Zgodnie ze statutem, różami różańcowymi kieruje kapłan-moderator (w Witnicy: proboszcz), a poszczególnymi – zelator, wybierany przez jej członków.

Podstawowym obowiązkiem róż różańcowych jest codzienne odmawianie przez cały miesiąc tajemnicy otrzymanej w pierwszą niedzielę miesiąca, kiedy dokonuje się zmiana tajemnic różańcowych. Pierwsza Wspólnota Róż Żywego Różańca powstała z inicjatywy ks. Józefa Bielaka, pierwszego proboszcza witnickiej parafii. Pierwszą zelatorką została Anna Mazurek.

Z roku na rok róże różańcowe rozrastały się; w chwili obecnej w parafii działa 16 róż różańcowych:

I Róża – zelatorka Władysława Woźniak, Bronisława Mazurek.

II Róża – zelatorka Maria Piwkowska, Maria Kmieć.

III Róża – zelatorka Genowefa Samełko, Regina Łowicka.

IV Róża – zelatorka Cecylia Stojanowska, Katarzyna Kuderska.

V Róża – zelatorka Anna Kasprzak, Janina Hejna.

VI Róża – zelatorka Danuta Szatkowska, Maria Kielec.

VII Róża – zelatorka Małgorzata Mikisz, Renata Towarnicka.

VIII Róża – zelatorka Maria Klimek, Elżbieta Szybczyńska.

IX Róża – zelator Andrzej Kasprzak, Wiesław Szatkowski

 

Róże Rodziców modlących się za dzieci

I Róża – Patron św. Jan Paweł II
– zelatorka Maria Klimek, Elżbieta Szybczyńska.

II Róża – Patron św. Rita
– zelatorka Beata Targońska, Marlena Nowak.

III Róża – Patron św. Joanna Beretta Molla

– zelatorka Joanna Nitecka, Henryka Łukieńczuk.

IV Róża – Patron św. Faustyna

-zelatorka Wioletta Mazurkiewicz, Lila Kudera.

Róże w kościołach filialnych:

Mosina: Róża – zelatorka Zofia Moskwiak

Białcz: Róża – zelatorka Halina Zagozda

St. Dzieduszyce: Róża – zelatorka Bożena Kwiatkowska.

Członkowie Żywego Różańca biorą czynny udział w życiu parafii. Między innymi angażują się w organizowanie procesji Bożego Ciała, procesji na cmentarz (2 listopada), odwiedzają osoby starsze i chore, opiekują się grobem ks. Józefa Bielaka. Spotykają się przy opłatku, wyjeżdżają na coroczną pielgrzymkę róż różańcowych do Rokitna. Brali udział w pielgrzymce do Fatimy, Lourdes, Grodowca, Lichenia, Rokitna, Świętej Lipki, Rychwałdu. Członkowie róż różańcowych wspomagają materialnie witnicką parafię, Radio Maryja oraz klasztor w Częstochowie.