Parafialna Poradnia Życia Rodzinnego

W witnickiej parafii działa Poradnia Życia Rodzinnego, współpracująca z proboszczem, otwarta w piątki od godz. 19.00-20.00.

Poradnia wykonuje swoje zadania poprzez:

– świadczenie o własnym życiu;

– głoszenie konferencji w ramach katechizacji przedmałżeńskiej (kursy przedmałżeńskie), katechezach okolicznościowych dla rodziców, na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, w kręgach ruchów i stowarzyszeń;

– przekazywanie wiedzy o istocie odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz nauczenie metod naturalnego planowania rodziny, regularnych dyżurach w Paradni;

– ukazywanie wartości życia ludzkiego, godności osoby ludzkiej oraz przeciwdziałaniu lękliwej postawie wobec dziecka;

– kierowanie do parlamentu, rad miejskich oraz organów administracji państwowej i samorządowej pism i wystąpień w przypadku zagrożenia życia dziecka poczętego oraz innych dóbr rodzinnych;

– udział w manifestacjach, wystąpieniach zbiorowych oraz pomoc w ich organizowaniu;

– podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w dniach skupienia, rekolekcjach, sesji dla doradców życia rodzinnego;

– troskę o rozwój życia wewnętrznego;

– troska o zaopatrzenie Poradnię w odpowiednie publikacje i materiały pomocnicze, pomoc w organizowaniu kiermaszów książki o tematyce rodzinnej.

Parafialna instruktorka ma wykonywać swoje zadania zgodnie ze wskazaniami UNK oraz Prawa kanonicznego, stąd winna posiadać misję kanoniczną od biskupa diecezjalnego. Powinna bezwzględnie zachować dyskrecję co do osób i tematyki rozmów w Poradni.

Obecnie parafialną instruktorką życia rodzinnego jest Jolanta Skolasińska.