Duszpasterstwo Klubu Abstynenta „DROMADER”

  Kilka osób z Witnicy (Henryk, Halina, Mariusz, Maria), nie wiedząc o sobie, jeździli na grupowe spotkania AA do Gorzowa Wlkp. Po Mszy św., którą odprawiał w kościele parafialnym w połowie września 1997 roku ks. H. Grządko, odbyło się spotkanie chętnych Witniczan w salce parafialnej. Wraz z ks. Henrykiem przybyło do Witnicy kilka osób z Gorzowa Wlkp., dzieląc się świadectwem wyjścia z nałogu alkoholizmu. To spotkanie zaowocowało powstaniem w Witnicy klubu AA. W tej grupie znalazło się 20 osób chętnych do pracy w AA.

W dniu 2 października 1997 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gorzowie Wlkp. stowarzyszenie, który jako cel postawiło sobie rozwiązywanie problemów alkoholowych. Był to początek drogi pracy dla uzależnionych i ich rodzin. Członkowie grupy spotykali się na mityngach raz w miesiącu. Grupa witnicka była wspomagana przez inne wspólnoty z Gorzowa Wlkp., Dębna, Kostrzyna n/O. Otrzymywali także wsparcie od diecezjalnego duszpasterza ds. osób uzależnionych – ks. H. Grządko.

Grupa witnicka otrzymała pomieszczenie dla swojej działalności, przy ul Strzeleckiej. Po roku działalności grupa podzieliła się na: AA, Al.-anon oraz Al.-atin; każda z grup opiera działalność na własnych programach. W roku 2000 powstał pomysł zorganizowania ferii zimowych w klubie dla dzieci, zorganizowano zabawę mikołajkową, spotkania rodzinne, opłatkowe, wielkanocne. Były wspólne wyjazdy na rekolekcje do Rokitna, udział w audycjach w radiu Gorzów. Piesze pielgrzymki wpisały się na stałe w plany grupy. Członkowie wyjeżdżają na spotkania rocznicowe do ościennych klubów AA.

Grupa organizuje „Witnickie Dni Trzeźwości”, przywitanie lata, „Dzień pieczonego ziemniaka”. Zorganizowana została w Żółtym Pałacyku” wystawa pt. „Artystyczne owoce nowego życia”. Grupa AA zakładała także podobne organizacje w Baranowiczach na Białorusi (2001). Z całą pewnością należy stwierdzić, że w społeczeństwie istnieje zobojętnienie wobec zagrożeń alkoholowych i narkotykowych dzieci i młodzieży. Należy na ten problem uczulać społeczeństwo. Że tego typu zagrożenia są blisko naszych rodzin, należy być więc czujnym i dość zdecydowanie reagować na różne znaki zagrożeń naszego społeczeństwa.

Parafia wspomaga Klub AA nie tylko modlitwą, ale także każdą formą pomocy. Kuratelę nad tą grupą mają witniccy kapłani.