MINISTRANCI

   Ministrant służy (łac. ministrare = służyć) Bogu, przyczyniając się do upiększania liturgii. Ministrant jest:

– pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych;

– podczas liturgii przynosi paramenty liturgiczne (kielich, wino, woda, ogień, itp.);

– jest sam znakiem tego, że nie tylko kapłan sprawuje liturgię, ale wierni w niej także uczestniczą.

Rokrocznie, po I Komunii św., jest nabór na nowych ministrantów. Spośród kandydatów wybiera się takich, którzy gwarantują regularną służbę przy ołtarzu, a także są pewnym wzorem w swoim środowisku wychowawczym.

Ministranci zbierają się na cotygodniowych zbiórkach, podczas których omawia się porządek służby, aktualne obrzędy liturgiczne oraz problemy współczesnego kościoła. Spotkaniom towarzyszy dość często element sportowy oraz wycieczki-pielgrzymki do różnych miejsc (między innymi był to: Kołobrzeg, Kraków, Zakopane, Wadowice, Tyniec, itd.). Ministranci towarzyszą także kapłanom podczas odwiedzin kolędowych.

Ministranci Seniorzy powołani do służby przy ołtarzu dnia 05.03.2017 roku.

Daniel Czapaluk,

Czesław Janiak, 

Józef Łukieńczuk,

Jan Janowicz,

Robert Burzyński,

Wiesław Szatkowski,

Andrzej Jasiński,

Piotr Skolasiński.