Caritas

PARAFIALNY ZESPÓŁ „CARITAS”

  Witnicki zespół parafialny „Caritas” powstał w 1946 r. z inicjatywy pierwszego proboszcza śp. ks. prałata Józefa Bielaka. Przybył on do Witnicy ze swoimi parafianami z Kamionek Wielkich w powiecie Kołomyja, województwo stanisławowskie. Jako młody proboszcz dbał o swoich parafian, którzy po opuszczeniu rodzinnych stron, znaleźli się w nowej rzeczywistości. Zaraz po II wojnie światowej było wiele ubogich rodzin, które część swego dobytku pozostawiły na Kresach.

Działał zespół charytatywny, który zbierał odzież, żywność, sprzęty domowe i obdarowywał nimi osoby starsze, samotne, chore i rodziny wielodzietne. Panie z „Caritas” przygotowywały też śniadania dla dzieci pierwszokomunijnych w salce parafialnej; piekły ciasta, przygotowywały kanapki, kakao i słodycze. Było to bardzo miłe i niezapomniane przyjęcie, jednakowe dla wszystkich dzieci i często jedyne w ciągu dnia. W pracy tej udzielały się panie: Maria Buchowska, Bronisława Biel, Katarzyna Bubin i Anna Watral.

W dniu 8.03. 1994 r. ks. proboszcz Stanisław Raba powołał nowy parafialny zespół „Caritas”.
W skład jego weszło 30 osób. Do zarządu zostały powołane:

prezes – Watral Anna,

wiceprezes – Gródek Ludmiła,

sekretarz i skarbnik – Bonder Józefa.

W dniu 16.12.2011 r. zatwierdzony został nowy zarząd PZC:

prezes – Gródek Ludmiła,

wiceprezes – Wójcik Anna,

sekretarz – Czechowska Małgorzata,

skarbnik – Bonder Józefa.

Od 17.04.2008 roku funkcję prezesa pełniła Wójcik Anna, a wiceprezesa – Nitecka Joanna. Natomiast dnia 23.11.2011 r. zmieniły się struktury zarządu PZC. Ks. Proboszcz S. Raba pełnił funkcję przewodniczącego PZC, zastępcą była Wójcik Anna, sekretarzem – Nitecka Joanna, a skarbnikiem – Bonder Józefa. Od tej kadencji PZC, będzie podlegał parafii i wszystkie rozliczenia będą dokonywane w parafii. Za czasów duszpasterzowania ks. proboszcza Raby parafię podzielono na sześć rejonów i wyznaczono po dwie opiekunki danego rejonu. Robiły one rozeznanie wśród mieszkańców, którym potrzebna była pomoc. Właściwa praca przebiegała wg wytycznych „Caritas” diecezjalnej, gdyż PZC stanowił jej ogniwo. Praca odbywała się poprzez udział w ogólnopolskich akcjach „Caritas”; należały do nich:

WIELKANOCNE DZIEŁO „CARITAS” O NAZWIE: „CHLEB MIŁOŚCI”,

A OBECNIE „PASCHALIK”

Rozprowadzane były w Wielkim Tygodniu miniaturowe chlebki, a obecnie „Paschaliki” w ilości 600 sztuk. Część ofiar przekazywana była do „Caritas” diecezjalnej, a część przeznaczana na dożywianie dzieci w szkole podstawowej w Witnicy i na akcję letnią dla dzieci z ubogich rodzin. W tegorocznej, wielkanocnej akcji zebrano żywność w marketach, którą rozdzielono potrzebującym.

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

Bywa poświęcony ludziom chorym, niepełnosprawnym, samotnym, starszym, opiece hospitacyjno-paliatywnej. „Caritas” spotyka się często z ludźmi, którzy doznają nie tylko cierpienia ciała, ale i cierpień duszy; wielu nie widzi sensu życia. Takim ludziom szczególnie trzeba dawać świadectwo miłości miłosiernej. Organizowane były spotkania z członkami Katolickiego Stowarzyszenia dla Osób Niepełnosprawnych,,Nadzieja”. Przygotowywano im drobne upominki mikołajkowe i wspierano finansowo wyjazdy na letni wypoczynek.

WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

Charakteryzuje się ono rozprowadzaniem okolicznościowych świec, z których dochód przekazujemy w części do ‘’Caritas’’ diecezjalnej, a w części na letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz na przygotowywanie paczek świątecznych. W naszej parafii rozprowadzono 500 sztuk świec małych i 200 sztuk świec dużych. Organizowane były także zbiórki artykułów spożywczych w sklepach: Biedronka, Netto, Ledi, które są inicjowane przez „Caritas” Polską. Z zebranych produktów przygotowywane są paczki świąteczne, które trafiają do rodzin potrzebujących wsparcia. W tegorocznej akcji wigilijnej przekazano paczki ponad 100 rodzinom, czyli ponad 400 osobom.

INNE FORMY POMOCY

„Caritas” wspiera Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. poprzez rozprowadzanie cebulek żonkili. W bieżącym roku sprzedano ich blisko 1.100 sztuk. PZC organizował 7.11.2008 r. bezpłatne badania na osteoporozę dla kobiet po 50-tym roku życia i dla mężczyzn po 60-tym roku życia. Przebadano 144 osoby. Nasza parafii korzystała z żywności z nadwyżek unijnych, którą przekazywano w programie PEAD rodzinom wielodzietnym, matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci, osobom chory, niepełnosprawnym, starszym, zagrożonym przemocą w rodzinie oraz nieporadnym w prowadzeniu gospodarstw domowych.

W 2008 roku dostarczono PZC różne asortymenty żywności na kwotę 24.696,97 zł., z której skorzystały 1.342 osoby, tj. 343 rodziny. PZC przekazywał pieniądze na dożywianie dzieci w witnickich szkołach. Wspierano finansowo: Dzień Dziecka i zimowisko dla dzieci z Klubu AA „Dromader”, rodzinie niepełnosprawnej dołożono 200 zł. na zakup pralki w systemie ratalnej sprzedaży, zakupiono odzież, obuwie sportowe dla dzieci wyjeżdżających na obóz, kolonie; zapłacono rachunek za lekarstwa, energię elektryczną, opał i warzywa na zimę.

Na bieżąco przez cały rok prowadzona jest pomoc charytatywna polegająca na odwiedzaniu obłożnie chorych, samotnych, udzielaniu informacji w załatwianiu różnych form pomocy rzeczowej lub finansowej, pomocy w załatwianiu drobnych sprawunków, składanie okazjonalnych życzeń instytucjom i darczyńcom.

„Caritas” włączała się w akcje pomocy dla poszkodowanych w wyniku kataklizmów, powodzi czy pożarów; objęto pomocą kraje w których prowadzona jest wojna: Albania, Syria.

„Caritas” współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej; konsultuje formy udzielania pomocy ludziom potrzebującym. Z powodu brak magazynu, do MOP-u przekazywane zostały nadwyżki zebranej odzieży, obuwia i zabawek.

„Caritas” współpracuje z Akcją Katolicką. Członkowie AK pomagają w przeprowadzaniu akcji charytatywnych, a „Caritas” w organizowaniu pielgrzymek i imprez okazjonalnych.

Podczas spotkania z pedagogami szkolnymi, „Caritas” pomaga w wyłonienie dzieci znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, którym przysługuje pomoc rzeczowa lub finansowa, a także w uzyskiwaniu opinii o uczniach zdolnych z ubogich rodzin kwalifikujących się do stypendiów naukowych – żywych pomników św. Jana Pawła II. Działania PZC wspierają wolontariusze młodzieżowi z Gimnazjum im. „Ludzi Pojednania” i Z. Sz. im. „M. Kopernika” w Witnicy.

Wolontariusze pomagają przy zbiórce żywności w marketach i dokonywaniu drobnych zakupów ludziom chorym. Członkowie PZC pomagają bliźnim, głosząc miłość Chrystusa i samarytańskie służenie ubogim. Czasem nie chodzi tylko o pomoc materialną, ale liczy się każdy gest serca, duchowe wsparcie, szczera rozmowa, uwrażliwienie na Eucharystię, obecność przy osobie chorej, samotnej, zagubionej. Ważną pomocą, którą oferuje „Caritas” jest dowożenie chorych na nabożeństwo do kościoła w Dniu Chorego.

Tak, jak zmienia się życie, następują też zmiany w strukturach zarządu Parafialnego Zespołu „Caritas”. Od 1.08.2014 r. proboszczem parafii został ks. prałat Ryszard Tomczak, który z urzędu został przewodniczącym PZC, zaś pozostali członkowie zarządu pozostali na swoich funkcjach. Zmieniają się jedynie wolontariusze młodzieżowi, ze względu na przejścia do innych szkół.

Uroczystość 25-lecia działalności odrodzonej ”Caritas” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej odbyła się w Zielonej Górze; rozpoczęła się Mszą św. w konkatedrze p.w. Jadwigi Śląskiej o godz. 10.00, której przewodniczył biskup Zielonogórsko-Gorzowski Stefan Regmunt. Od godziny 12.00 rozpoczęła się część oficjalna w Filharmonii, na której biskup Stefan Regmunt podziękował dyrektorowi „Caritas” Polska za współpracę. Podziękowania skierował też księżom dyrektorom „Caritas” Diecezji, władzom wojewódzkim, samorządowym, księżom proboszczom, opiekunom PZC oraz wolontariuszom „Caritas”. W części artystycznej odbył się koncert Stanisława Soyki.

Wolontariusze „Caritas” czasem spotykają się z niewdzięcznością, jednak to ich nie zniechęca, bo przecież nie wyciągają ręki po jałmużnę dla siebie. Zawsze większa jest radość z dawania niż z brania. Powoli zmienia się mentalność darczyńców, bo dostrzegają, że ich pomoc rodzi dobro, które należy propagować.