Inauguracyjne spotkanie nowej Rady Parafialnej.

Inauguracyjne spotkanie nowej Rady Parafialnej na lata 2023 – 27 odbyło się w niedzielne popołudnie 29.10. Rada liczy 27 członków i jest ciałem doradczym. W nowej radzie parafialnej są osoby, które już wcześniej były członkami rady. Jest też wiele nowych osób, którym życzymy zaangażowania na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

Radzie parafialnej przewodniczy ks. proboszcz Ryszard Tomczak, który podczas pierwszego spotkania  przedstawił rolę rady parafialnej. Podczas pierwszego głosowania, zastępcą został wybrany R. Burzyński, sekretarzem E.Janowicz, skarbnikiem L.Chmielewska.

Ks wikariusze ( ks.Michał i ks.Mariusz ) zapoznali z prowadzoną pracą duszpasterską wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na różnych płaszczyznach. Obecni na spotkaniu dyskutowali nad wieloma sprawami, nad którymi trzeba się pochylić. Wszystkie plany, problemy, sugestie i propozycje zostały wysłuchane i omówione.

Członkom rady życzmy owocnej pracy dla parafii.