ŚWIETLICA PARAFIALNA – „ISKIERKA” 

ŚWIETLICA PARAFIALNA – „ISKIERKA” powstała z myślą o dzieciach z naszej parafii. Dzięki wsparciu ks. Prałata dr Proboszcza R. Tomczaka , Zespołu „Caritas”, oraz ludzi dobrej woli z Witnicy , przystosowano salkę przy kościele parafialnym. Opiekunem została pani mgr Anna Obiała, która zainicjowała pomysł otwarcia świetlicy. Głównym celem – „Iskierki”, jest trwanie w Słowie Bożym, w Jego działaniu – „tu i teraz” . Pośrednim natomiast rozpalenie w dzieciach bycia we wspólnocie , która się wspiera odrabiając lekcje- zadania domowe , rozbudza w sobie wartości chrześcijańskie, poznaje edukację regionalną, rozwija swoje zainteresowania , bierze czynny udział w akcjach charytatywnych , również kościelnych.
W świetlicy dużo też śpiewamy, organizujemy gry i zabawy. Mamy regulamin i statut oraz plan pracy na cały rok. Obecnie spotykamy się 2 razy w tygodniu tj. we wtorki i w czwartki po 1 godz.. Uczęszcza na te spotkania 19dzieci w różnym wieku.