INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2022

 

INTENCJA EWANGELIZACYJNA

Modlimy się, aby wszystkie osoby , które doświadczają dyskryminacji i prześladować na tle religijnym znalazły w społeczeństwach uznanych praw i godności.

INTENCJA DIECEZJALNA

Módlmy się za kapłanów, aby wiernie spełniali swoją misję duszpasterską.

INTENCJA PARAFIALNA

Módlmy się za mieszkańców Witnicy, aby w mądrości serca podejmowali mądre decyzje i zadania w swoim życiu rodzinnym i społecznym