Rekolekcje Akcji Katolickiej.

W dniach 06-08 września 2019 r. przeżywaliśmy rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, których temat brzmiał: Akcja Katolicka wobec doświadczenia Kościoła „centrum” i doświadczenia Kościoła „peryferii”.

Rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu prowadził ks. dr Zbigniew Cieszkowski a stanowiły one nasze bezpośrednie przygotowanie do Jubileuszu XXV lecia Akcji Katolickiej w naszej diecezji.

Inspirujący temat rekolekcji dotyczył Kościoła w Europie i tego poza naszym kontynentem.

Okazuje się, że w wielu krajach europejskich następuje przesunięcie żywej wspólnoty w Kościele i jego dynamizmu na ten poza Europą.

Podczas rekolekcji odwiedził nas JE Ks. Biskup Tadeusz Lityński, który odniósł się do bieżących spraw Kościoła diecezjalnego i tego co dzieje się w Polsce.