GRUPY PROWADZĄCE RÓŻANIEC W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU.

RÓŻANIEC CODZIENNIE O GODZ. 17.15

WEDŁUG USTALONEGO PORZĄDKU PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE GRUPY:

 

Poniedziałek – „Caritas”, Rada Parafialna, Seniorzy, Grupa Biblijna

Wtorek – Akcja Katolicka

Środa – Rodzice modlący się za swoje dzieci

Czwartek – Młodzież

Piątek – Róże Różańcowe (I-IV)

Sobota – Róże Różańcowe (V-VIII)

Niedziela – Lektorzy, czytające Pismo św. w niedzielę przed sumą oraz pozostali lektorzy

 

Dzieci (do klasy VI) prowadzą i uczestniczą w nabożeństwie różańcowym we środy i piątki o godz. 16.30.

Młodzież (w tym klasy VII i VIII) prowadzi i uczestniczy w nabożeństwie różańcowym we czwartki o godz. 17.15