Wielki Piątek – dzień męki Jezusa

Drugi etap Świętego Triduum Paschalnego – Wielki Piątek, to celebracja zbawczej śmierci Chrystusa. W tym to dniu Chrystus został ofiarowany, jako nasza Pascha (1 Kor 5, 7).

Wielki Piątek jest dniem męki i śmierci Chrystusa. Tego dnia w kościołach nie są odprawiane msze święte.

Dzisiejszego dnia nastawiamy się na rozważanie i współudział w męce Chrystusa.

Obowiązuje też ścisły post (jeden posiłek do syta i dwa lekkie) oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Upamiętnia on wydarzenia z życia Jezusa od pojmania Go w ogrodzie Getsemani, aż do Jego śmierci na krzyżu.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. 

Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”.

Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem.

Na zakończenie liturgii dokonuje się przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. grobu Pańskiego.  Na ołtarzu pozostanie krzyż, aby umożliwić jego adorację wiernym, którzy przyjdą do świątyni na indywidualną modlitwę.  Nie wolno jednak oddawać czci krzyżowi przez ucałowanie i dotykanie. Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie indywidualna do godz. 21.00.

W piątek, po liturgii do godz. 21.00 będzie okazja do spowiedzi św.