ADWENT

Adwent  przypada na początek nowego Roku Liturgicznego w kościele katolickim. Cały okres oczekiwania trwa do momentu Bożego Narodzenia. Kolejne cztery niedziele Adwentu wyznaczają mijające tygodnie i nadejście Jezusa. W pierwszą niedzielę zapala się pierwszą z czterech świec, zamieszczonych na tradycyjnym wieńcu adwentowym.

Każda ze świec w wieńcu adwentowym odpowiada danej niedzieli. Na końcu Adwentu zapalane są wszystkie świece, które sygnalizują rychłe Boże Narodzenie. Czas Adwentu, dawniej był okresem postu, w którym wystrzegano się zabawy i przyjemności. Obecnie jest przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia, podczas których możemy skupić się na refleksji, dotyczącej życia, wiary i dobrych uczynków.

W okresie przedświątecznym, uwaga skupia się na biednych i samotnych, którzy także zasługują na piękne święta.  Niewiele trzeba, by móc pomóc drugiej osobie. Nie zadajemy sobie sprawy z tego, jak wiele jest wśród nas samotnych, chorych i ubogich. Adwent jest więc okazją do otworzenia serc i podzielenia się z innymi, tym co mamy.

 W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper… (Niebiosa spuśćcie rosę…). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez łaski.

Roraty są nabożeństwami, które wedle tradycji, były odbywane o wczesnej porze, gdy na zewnątrz panował jeszcze zmrok. Pora nabożeństwa związana była z elementem mszy, którą były lampiony. Ich symboliczne światło miało rozświetlać drogę.

Światło symbolizuje radość, nadzieję i miłość, ma za zadanie przeganiać mrok. Dziś także najmłodsi przybywają do kościołów z lampionami. Jednak w wielu kościołach, Roraty odbywają się w godzinach wieczornych. Na początku mszy świątynie spowija ciemność, którą rozświetlają światła lampionów i świec.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, a w szczególności dzieci do uczestnictwa nabożeństwach Roratnich.