40-lecie kapłaństwa naszego ks. proboszcza Ryszarda.

W dniu 30 maja 2022 roku w Witnicy spotkali się koledzy kursowi ks. proboszcza Ryszarda Tomczaka, którzy świętowali 40-lecie święceń kapłańskich. Mszy św. i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Piotr Osowski OMI, superior Księży Oblatów z Gorzowa Wlkp. Życzenia proboszczowi i pozostałym kolegom kursowym złożyli parafianie, obdarzając  kapłanów kwiatami.

Po Mszy św. jubilatom wykonano okolicznościowe zdjęcie przede witnickim ołtarzem.

Od lewej na zdjęciu:

Ks. kan. Piotr Ilinicki, obecny proboszcz parafii Warnice k. Pyrzyc (diecezja szczecińsko-kamieńska)

Ks. kan. Bolesław Liss, były proboszcz parafii Ugoszcz (Kaszuby), obecnie emeryt zamieszkały w Udorpniu k. Bytowa (diecezja pelplińska)

Ks. kan. Remigiusz Król, obecny proboszcz parafii Mycielin (diecezja zielonogórsko-gorzowska)

Ks. kan. Antoni Bołbot, obecny proboszcz parafii Mirocin Górny (diecezja zielonogórsko gorzowska)

Ks. prałat Ryszard Tomczak, proboszcz parafii w Witnicy (diecezja zielonogórsko-gorzowska)

Ks. Dionizy Kogut TCh, obecnie emeryt w Puszczykowie (Towarzystwo Chrystusowe)

Ks. kan. Waldemar Gasztkowski, obecnie proboszcz w parafii Mieszkowice (diecezja szczecińsko-kamieńska)

Ks. Piotr Osowski OMI (superior Domu Oblatów w Gorzowie Wlkp.)

Ks. kan. Roman Litwińczuk, obecny proboszcz w Trzebielu (diecezja zielonogórsko-gorzowska)

Ks. kan. Ryszard Kolano, obecnie emeryt, zam. w Paradyżu (diecezja zielonogórsko-gorzowska)

 

Życzenia

Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowni Księża

Spotykamy się dziś w wyjątkowym dniu, jakim jest 40 już rocznica waszych święceń kapłańskich. Jak ogromna radość i zapał musiały towarzyszyć wam w momencie rozpoczęcia posługi duszpasterskiej. W imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej i wszystkich grup dziękujemy za to, że ten zapał nie zniknął. Dziękujemy wam za bycie odbiciem Chrystusa na ziemi.
Szczególnie dziękujemy księdzu proboszczowi za otwarte serce, zrozumienie i obecność, za wspólne budowanie domu na skale, mimo iż piasek przesypuje się w klepsydrze czasu. Życzymy nieustannego dążenia za światłem jakim jest Jezus, opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wytrwałości Hioba oraz żelaznego zdrowia. Zapewniamy o modlitwie w waszej intencji. Dziękujemy za to że jesteście obok.