Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteriatu.