Zmiany w POAK Witnica.

Dzisiejszej niedzieli składamy podziękowania  Panu Wiesławowi Szatkowskiemu, który zakończył już drugą kadencję na stanowisku prezesa POAK.

Pan Szatkowski wiele czasu i energii poświęcał Akcji Katolickiej nie zapominając też o innych wydarzeniach dotyczących życia parafii. Zawsze gotowy do pomocy, zawsze zaangażowany jest dobrym wzorem do naśladowania.

Szanowny Panie Wiesławie…

W imieniu wszystkich parafian dziękujemy za oddanie, pracę i ogromne zaangażowanie w prowadzenie Akcji Katolickiej, to przecież apostolstwo świeckich.

Św. Jan Paweł II podkreślał wielokrotnie potrzebę w naszych czasach zaangażowania świeckich , „apostolstwa wspólnotowego zrzeszonego, które wymaga koordynacji i systematyczności”

I taką właśnie pracę mogliśmy obserwować przez ostatnie lata.

Życzymy zdrowia i dalszego zaangażowania w życie naszej społeczności parafialnej.

Jednocześnie witamy nową prezes POAK  Panią Joannę Nitecką, która została powołana dekretem na tą funkcję.

Nowej Pani prezes życzymy zaangażowania, wytrwałości oraz potrzebnych łask Bożych.