Uroczystość Narodzenia Pańskiego

 

W klimacie Świąt Bożego Narodzenia, pełnego rozmodlenia i nastroju wyrażamy Tobie, Panie ogromną wdzięczność z tego powodu, że przyszedłeś do nas, że jesteś z nami i wśród nas. Dziękujemy Tobie, Nowonarodzony Panie, że przyszedłeś, aby nas ciągle na nowo jednoczyć, bo jesteśmy podzieleni, by dać nam radość, gdyż jesteśmy „dziwnie smutni”, by nas wspierać w zdrowiu, bo wielu z nas choruje. Połącz nas jeszcze mocniej swoim Eucharystycznym Chlebem w Boże Narodzenie, by nasze świąteczne życzenia z opłatkiem w ręku ocieplały nasze serca, pomnażały radość i skierowały nas ku Betlejem, „byśmy tam pobiegli i ujrzeli”. Jeśli pobiegniemy do Betlejem, to ujrzymy Jezusa Narodzonego z Maryi, który objawi się jako  Zbawiciel świata i moim.

Z okazji Narodzenia Jezusa jest zwyczaj składania sobie życzeń. Jako proboszcz, Wasz duszpasterz, życzę głębokiego przeżycia Uroczystości, pięknego i tkliwego spotkania rodzinnego, wśród najbliższych. Życzę zdrowia, wszelkich łask Bożych, codziennej nadziei i coraz większego miłosierdzia i miłości wzajemnie wobec siebie. W Boże Narodzenia, ale także w Nowym Roku roku bądźmy bardziej wrażliwi na innych, szczególnie słabszych i mniej zaradnych. 

Proboszcz – ks. Ryszard Tomczak

Dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc przy sprzątaniu oraz dekoracji kościoła na Boże Narodzenie, a w szczególności:

Robertowi Burzyńskiemu

Jerzemu Zasada – kościelny

Szatkowskiemu Wiesławawi

Jolancie i  Piotrowi Skolasińskim

Janowi i Ewie Janowiczom

Henryce Łukieńczuk

Ludwice Chmielwskiej

Zbigniewowi Mazurowi

Zbigniewowi Pikausowi

Arturowi Bajorowi

Marii Piwkowskiej

Lilli Kudera

Jadwidze Burzyńskiej

Marcie i Marianowi Mitalom

Barbarze Chołubowskiej

Janinie Speyer

 

Pracownicom CIS-u

Młodzieży

Dziękuję za ofiarowane choinki dla: Państwa Pisarek i Państwa Wilk

Dziękuję za kwiaty dla Państwa Kaczmarek

Dziękuję Waldemarowi Stojanowskiemu oraz Pracownikom Posterunku ENEA

Dziękuję Pani Magdzie Świstel za dostarczenie zwierząt do szopki na zewnątrz kościoła

Dziękuję Panom Zenkowi Perkowskiemu i Bazylowi Komarnickiemu za pomoc w organizacji szopki na zewnątrz kościoła.

Dziękuję Jarosławowi Błażków i Andrzejowi Niteckiemu za dostarczenie płotków przy szopce na zewnątrz kościoła.

Proboszcz – ks. Ryszard Tomczak