Uroczystość Narodzenia Pańskiego 2022r.

 

Narodzenie Jezusa

1 W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. 2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. 3 Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. 4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 7 Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.  

Fragment Ewangelii św. Łukasza – Narodzenie Jezusa

  Czas Adwentu dobiegł końca. Ciemność zostaje rozproszona i oczom świata ukazuje się Światłość. Rodzi się w nędznej szopie, ułożony w żłobie, ubogi, bezbronny. Przychodzi do nas wszystkich, poczynając od ostatnich – ubogich pasterzy. Wszechmocny, nieograniczony Bóg, przyjmuje granice ludzkiego ciała. Wcielenie Syna Bożego pozostaje tajemnicą. Zgłębiając ją radujmy się i uwielbiajmy Boga!