Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.

W czwartek 30 maja 2024r. obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.

Główna Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 10.30 w kościele parafialnym, po niej nastąpiła procesja do czterech ołtarzy. Przeszliśmy ulicami: Konopnickiej, Moniuszki, plac Andrzej Zabłockiego i następnie udaliśmy się pod Kościół gdzie był 4 ołtarz i zwyczajowa homilia.

Dziękujemy za uczestnictwo w procesji Eucharystycznej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wszystkim obecnym, za świadectwo i publiczne wyznanie wiary. W szczególny sposób dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości; Radzie parafialnej, Strażakom Ochotniczej Straży pożarnej w Witnicy za niesienie baldachimu i zabezpieczenie przejścia, Policji za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom procesji. Dziękujemy budowniczym poszczególnych ołtarzy i tym, którzy przyczynili się do ich wystroju, dziękujemy za brzózki Panu Michałowi Pasich, za kwiaty Panu Krzysztofowi Kaczmarkowi. Dziękujemy za nagłośnienie Miejskiemu Domowi Kultury i Panu Dyrektorowi Tomaszowi Wysoczańskiemu oraz Panu Romanowi Czyż; Harcerzom, Służbie Liturgicznej – starszej i młodszej, Oazie Młodzieżowej, dzieciom sypiącym kwiaty i ich rodzicom oraz Pani Irenie Fabjańczuk za przygotowanie dzieci. Panu kościelnemu Jerzemu i Panu organiście Tomaszowi, Różom Różańcowym za niesienie feretronów. Oraz wielu innym osobom, które przyczyniły się do organizacji tej uroczystości. Serdeczne dziękujemy za trud organizacyjny i zaangażowanie.