Śpiewamy dla Niepodległej Ojczyzny.

11 Listopada, to data wszystkim doskonale znana. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone corocznie dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918roku.  W tym roku była to 104-tą rocznica.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował spotkanie pod nazwą: „Śpiewamy dla Niepodległej Ojczyzny”.

Uczestnicy z radością śpiewali pieśni patriotyczne i wojskowe w oparciu o śpiewnik opracowany i wydany przez Zarząd Diecezjalny AK.

Akompaniował nasz organista Tomasz Pieszchalski, za co składamy mu serdeczne podziękowania.

Pan Wiesław Szatkowski, nie tylko śpiewał, lecz  recytował wiersze patriotyczne: „Bolesław Chrobry”;  ” Marszałek Józef

Piłsudski” i 'Wojsko Polskie”, nieznanego autora z lat 30-tych ubiegłego stulecia.

Wszyscy rozśpiewani uczestnicy z wielką ochotą już zadeklarowali chęć powtórzenia w przyszłym roku tak radosnego wydarzenia.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za uświetnienie swoją obecnością tej uroczystości.