Słowo w drodze

Rozmowy parafian z księdzem Barnabą o niedzielnej Ewangelii.