Rekolekcje diecezjalnej Akcji Katolickiej w Kęszycy Leśnej.

 
W dniach od 3 do 5 września w ośrodku rekolekcyjnym w Kęszycy Leśnej odbyły się rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Hasło przewodnie jesiennych rekolekcji brzmiało:

„Jedna jest Polska – wspólna Matka. Przesłanie Prymasa Tysiąclecia”

Rekolekcje stanowiły przygotowanie członków Akcji Katolickiej do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.

Wśród tematów nauk i tematów konferencji znalazły się następujące zagadnienia: „Prymas Wyszyński jako Odsiecz z nieba”, „Człowiek – res sacra homo”, „Rodzina Bogiem silna”, „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce” czy „Trzeba bronić spraw własnej Ojczyzny”, które wprost wypływały z nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Rekolekcje poprowadził ks. prof. Paweł Bortkiewicz z Poznania z Towarzystwa Chrystusowego.

  Ryszard Furtak, prezes diecezjalnej Akcji Katolickiej wspomniał, że przypominaliśmy sobie nauczanie Prymasa Polski. Zadeklarował też, że  na zbliżającą się beatyfikację w Warszawie w dniu 12 września wybiera się reprezentacja naszej Akcji Katolickiej. Rekolekcje potraktowaliśmy jako nasze duchowe przygotowanie do tego wydarzenia.

W niedzielne przedpołudnie z uczestnikami rekolekcji spotkał się bp Tadeusz Lityński, który przypomniał uczestnikom, że apostolat powinien być zakorzeniony w modlitwie. – Będę dziś prosił także uczestników rekolekcji, aby we wszystkie bliskie świeckim środowiska nieśli przesłanie Ewangelii – mówił przed spotkaniem biskup.

Ważne jest, aby świeccy wchodzili w obszary bliskie świeckim.