Rekolekcje Akcji Katolickiej 24-26.03.2023 r.

Święty Józef Opiekun Zbawiciela i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny- Patron na nasze czasy”.

Członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej uczestniczyli w dniach 24-26.03.2023 r. w rekolekcjach, w Ośrodku „Lubuski Nazaret” w Kęszycy Leśnej. Tytuł rekolekcji brzmiał „Święty Józef Opiekun Zbawiciela i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny – Patron na nasze czasy” a prowadzi je ks. dr Sławomir Kęszka – Asystent AK Diecezji Kaliskiej. Konferencje głoszone podczas tych dni przybliżały nas do Świętej Rodziny z Nazaretu i do roli Świętego Józefa, jako patrona i opiekuna Matki Bożej i Jezusa Chrystusa. Kult Świętego Józefa jest bardzo silnie rozwinięty w Kaliszu, gdzie znajduje się Narodowe Sanktuarium Świętego, do którego co roku pielgrzymują też członkowie AK.

Podczas rekolekcji odwiedził nas ks. Bp Adrian Put, z którym AK ma bardzo dobre relacje, choćby przez kilkanaście lat współpracy jako redaktorem odpowiedzialnym za tygodnik Aspekty – dodatek do tygodnika katolickiego Niedziela. Ks. Bp był żywo zainteresowany tym jak rozumiemy rolę Świętego Józefa w życiu Świętej Rodziny. Podczas spotkania integracyjnego w sobotni wieczór omówiliśmy wydarzenia czekające nas w najbliższym półroczu w AK. Wśród bieżących i najważniejszych wydarzeń zaprosiliśmy członków AK na Lubuski Kongres Organizacji i Stowarzyszeń Patriotycznych pod hasłem „W obronie Świętego Jana Pawła II .

Wiesław Szatkowski.