Promocja czasopism katolickich.

 

Akcja Katolicka parafii Witnica w niedzielę poświęconą Środkom Masowego Przekazu, zorganizowała promocję czasopism katolickich.
Najważniejsze jest to, by każdy katolik czytał, oglądał i słuchał katolickie media.
Bardzo ważne w naszym życiu jest pozyskiwanie wiadomości o kościele i o tym co się dzieje w kościele z mediów katolickich.
Media te pokazują pełny obraz Kościoła dobrego, ciężko pracującego,
Kościoła, który jest zaangażowany w setki, jeśli nie tysiące dzieł,

Kościoła, któremu ludzie poświęcają swój czas, pieniądze i energię by w imię

miłości Boga oraz bliźniego, tworzyć wspaniałe rzeczy.

Czytajmy czasopisma katolickie, słuchajmy rozgłośni katolickich i wspierajmy je

dopóki jeszcze istnieją.

Prezes POAK Witnica Wiesław Szatkowski.