„Posłani w mocy Eucharystii” rekolekcje Akcji Katolickiej.

W dniach od 09 do 11 września 2022 r. w Ośrodku „Lubuski Nazaret” w Kęszycy   Leśnej, odbyły się rekolekcje Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej pod hasłem „Posłani w mocy Eucharystii”.

Naszym przewodnikiem duchowym w tych dniach był głoszący rekolekcje ks. kan. Zbigniew Samociak – nasz wieloletni asystent diecezjalny Akcji Katolickiej. Te trzy dni przepełnione rozważaniami i modlitwą koncentrowały się wokół Eucharystii. Rozważania rozpoczęliśmy konferencją „Eucharystia – Nowym Przykazaniem”. Kolejne konferencje to: „Krzyż w życiu chrześcijanina”, „Kościół żyje dzięki Eucharystii”, „Maryjo – z Tobą zwyciężymy”, „Posłani w mocy Chrystusa zwyciężyli”. Dziękujemy naszemu asystentowi za głębokie treści rozważań.

Zwieńczeniem tej uczty duchowej była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Miłym akcentem naszego modlitewnego spotkania była niespodziewana wizyta ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego. Nasz pasterz przekazał nam na gorąco informacje z tegorocznej X pielgrzymki mężczyzn do Międzyrzecza – kolebki chrześcijaństwa i polskości.

Rekolekcje, to też spotkanie integracyjne przedstawicieli Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, możliwość podzielenia się osiągnięciami i ciekawymi pomysłami działania.

Wiesław Szatkowski.