Środa Popielcowa.

Środa Popielcowa, zwana również Popielcem rozpoczyna okres 40-dniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – świąt Wielkiej Nocy.

Wielki Post trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. W Środę Popielcową katolików obowiązuje ograniczenie się do spożycia trzech posiłków – jednego do syta, i dwóch skromnych. Zgodnie z prawem kanonicznym obowiązek ten spoczywa na wszystkich wiernych w wieku od 18 do 59 lat. Niedozwolone jest również spożywanie potraw mięsnych.

 

Środa Popielcowa swą nazwę przyjęła z obrzędu posypywania głów popiołem. Obrzęd ten, zapoczątkowany już we wczesnym średniowieczu, symbolizuje skruchę oraz gotowość do pokuty, a jednocześnie przypomina o przemijaniu życia doczesnego.


W obecnej liturgii symbolowi temu towarzyszą wypowiadane przez kapłana słowa: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. To gest uznania swojej niewystarczalności i zależności od Boga.

Nie wszyscy wiedzą, że popiół pochodzi ze spalonych palm, poświęconych rok wcześniej w Niedzielę Palmową.

 

Msze św. w kościele parafialnym w Witnicy o godz. 9.00 i o godz. 18.00.

Msze św. na filiach: w Mosinie o godz. 16-30, w Starych Dzieduszycach o godz. 17.00 a w Białczu o godz. 19.00.