Pielgrzymka szlakiem katedr

Gorzów-Zielona Góra-Ochla

Pielgrzymka szlakiem katedr

Gorzów-Skwierzyna-Zielona Góra

20 lipca 2021r. wtorek

wyjazd z placu przed kościołem: 700 powrót: ok. 2000

  • katedra pw. Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wlkp., msza i zwiedzanie,
  • konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej i kościół pw. NMP Częstochowskiej w Zielonej Górze,
  • czas wolny na deptaku w Zielonej Górze,
  • Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli (obowiązkowe legitymacje ZUS)
  • Koszt: 60 zł (przejazd, wstęp do muzeum),
  • zapisy w zakrystii lub kancelarii parafialnej,
  • organizator Parafia Witnica.