Otwórz Ewangelię.

Ewangelia św Marka vol.1

Reklama ma na celu zachęcić odbiorcę do głębszego zapoznania się z Ewangelią św. Marka. Bohaterka – Alicja – otwierając Biblię przenosi się do czasów, w których żył Jezus. Jest obserwatorką chrztu Jezusa, powołania apostołów, Ostatniej Wieczerzy oraz zdrady Judasza. Dzięki czytaniu Pisma Świętego każdy ma szansę, aby przeżywać razem z Chrystusem Jego drogę począwszy od chrztu do Zmartwychwstania oraz stać się świadkiem Jego życia. 

Jezus Chrystus- Piotr Tkaczewski

Jan Chrzciciel- Marcel Kryszczak

Bohaterka przenosząca się do przeszłości- Alicja Józefczyn

Judasz- Mikołaj Cybułka

Apostoł 1- Filip Flaszyński 

Apostoł 2- Zuzanna Szuciak

Apostoł 3- Marcel Kryszczak 

Żołnierz- Filip Flaszyński 

Montaż i kamera- Martyna Mazurkiewicz, Patrycja Skowrońska 

Ewangelia św Marka vol.2

W reklamie Ewangelii wg św. Marka chcieliśmy pokazać, że uczniowie tak jak my mieli chwilę zwątpienia, nie wierzyli w słowa Jezusa a mimo to trwanie przy nim wyprowadziło ich z bezdroży i zakrętów na prostą drogę, którą ida razem z Nim. W reklamie wystąpili; Aleksandra Franczuk, Bartłomiej Nowicki, Martyna Ciompeła, Piotr Mazurek, Adam Piotrowski.