Odpust w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Białczu.

W dniu 03 Maja 2019 r. odbył się w Białczu odpust ku czci Matki Bożej Królowej Polski.

W ramach odpustu na Mszy św. odpustowej o godz. 12.00 odbyło się poświęcenie ołtarza św. Józefa Robotnika.

Powyższym uroczystościom przewodniczył ks. Marcin MAJEWSKI – wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Słubicach, który także wygłosił kazanie. W koncelebrze uczestniczyli także ks. kan. Jan Świerniak oraz ks. proboszcz Ryszard Tomczak.

Dzięki staraniom ks. proboszcza  kościół w Białczu wzbogacił się o „nowy” XIX-wieczny ołtarz boczny św. Józefa Robotnika, oraz piękny konfesjonał.

Składamy serdeczne podziękowania darczyńcom, oraz wszystkim zaangażowanym osobom, dzięki którym kościół w Białczu zyskał te piękne elementy wyposażenia.