Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Przypominamy o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym.

Spis jest obowiązkowy, a za odmowę udziału grożą sankcje.

Można spisać się samodzielnie przez internet, dzwoniąc na infolinię lub skorzystać z pomocy w Urzędzie Miasta.

Czas na spisanie się mija 30 września.