Druga Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

W piątkowe popołudnie dnia 26 sierpnia br. Akcja Katolicka po raz drugi pielgrzymowała

do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

Rozpoczęliśmy koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie Eucharystia i konferencja

nt.” Święty Józef nasz patron”. W godzinach wieczornych czuwanie modlitewne i Apel

Jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu Św. Józefa Kaliskiego.

W sobotę koncert dr Krzysztofa Niegosławskiego w Katedrze Św. Mikołaja, konferencja przed

Eucharystią nt. ”Związki Prymasa Stefana Wyszyńskiego z Ziemią Kaliską”, następnie Eucharystia

pod przewodnictwem Bpa Łukasza Buzuna, oraz zawierzenie Akcji Katolickiej Św. Józefowi.

Na zakończenie pielgrzymki kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II patrona AK.

 

Wiesław Szatkowski.