Akcja Katolicka w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. 

  W dniach 27-28 sierpnia 2021r odbyła się pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka

Akcji Katolickiej do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

Hasło pielgrzymki „Idźcie do Józefa”.

 

Były konferencje, spacer po kaliskiej starówce oraz koncert Chóru Katedralnego

pod dyrekcją pana dr. Krzysztofa Niegosławskiego pt. „Dla Ciebie Maryjo”.

Podczas Mszy Świętej, której przewodniczył JE ks. Bp Damian Bryl – Biskup Kaliski, dokonano Aktu Zawierzenia Akcji Katolickiej Świętemu Józefowi, przez Zarząd Krajowy Akcji Katolickiej w Polsce pod przewodnictwem Pani Prezes Urszulę Furtak.

 

Św. Jan Paweł II.  „Oddal od nas ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia … przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską w walce z mocami ciemności … a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwności”.

Wiesław Szatkowski