IX Przegląd kolęd i pastorałek.

IX Przegląd kolęd i pastorałek. Niedziela 15 stycznia 2023 roku. W naszym kościele parafialnym odbył się kolejny już, dziewiąty przegląd kolęd i pastorałek. Przegląd rozpoczął krótkim powitaniem gospodarz ks. proboszcz Ryszard Tomczak.  Przybyłe zespoły zaprezentowały po [...]