ADWENT

ADWENT   Adwent jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa. Adwent rozpoczyna się w niedzielę 29 listopada, a kończy się wigilią Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela Adwentu zawsze rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele. Adwent jest [...]