Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego.

      Dyspensa od zachowania pierwszego Przykazania Kościelnego. W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy [...]