Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa "Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, [...]